Kinderen, ouders, docenten en medewerkers Biblioplus protesteren op 5 november in de hal van het stadhuis tegen bezuinigingen schoolbibliotheek.
Kinderen, ouders, docenten en medewerkers Biblioplus protesteren op 5 november in de hal van het stadhuis tegen bezuinigingen schoolbibliotheek. (Tekst en foto: Annelies Graafsma)

Grave: OZB verhogen en bezuinigingen terugdraaien?

  •   keer gelezen   Politiek

GRAVE | Lang moeten mensen op de volle publieke tribune van de raadszaal in Grave wachten. Afgelopen dinsdag was het zover: de begroting Grave 2020. De begroting laat een gapend gat zien. Het college LPG/CDA stelt daarom tal van bezuinigingen voor.

Er wordt ingesproken door de sportverenigingen die gekort gaan worden, door de Wijkraad Grave-West, door vertegenwoordigers van de basisscholen, door directeur Crutz van Biblioplus en één van de leerlingen over het voorstel een streep te zetten door de schoolbibliotheken en ook door burgers die de Graafse bestuurscultuur aan de kaak willen stellen. Voor de meesten geldt dat de bezuinigingen uit de lucht zijn komen vallen.
Extra pijnlijk voor de sportverenigingen is dat het college twee maanden eerder, terwijl men werkte aan de begroting 2020, vier miljoen beschikbaar stelde voor Sportpark Kranenhof. Roland Eijbersen (CDA) hierover: "Het College legt een begroting aan de raad voor waarbij het miljoenentraject Kranenhof niet is meegenomen. Kan dit zomaar?"
Het CDA, deel uitmakend van de coalitie, is opvallend kritisch. "De CDA-fractie stelt dat deze begrotingsstukken perfect aansluiten bij het jaargetijde waarin we zitten. Het is donker en nat en je wordt er bepaald niet vrolijk van. Er worden beleidsmatig verkeerde keuzes gemaakt: bezuinigen op tal van belangrijke maatschappelijke activiteiten die samen zorgen voor de samenhang in onze samenleving en ontzien van de eigen ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Is het eerlijke verhaal dan niet gewoon dat de financiële situatie van onze gemeente vraagt om de OZB te verhogen in plaats van alles weg te snijden?"
Ook Marion Wierda (D66) komt met een scherpe analyse van de voorgelegde begroting. Ze is scherp naar wethouder Joosten van financiën (LPG) over het ontbreken van een risicoparagraaf: "De financiële risico's zijn volstrekt onvoldoende in de begroting verwerkt. Denk aan de scheepswerf. De gemeente is in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het gerechtshof. Bij verlies kost dit de gemeente heel veel geld. En denk aan de verwachte meerkosten bij de aanleg van Sportpark Kranenhof.". Ook Eijbersen wijst hierop: "Wij vinden het niet kunnen dat miljoenen beschikbaar zijn gesteld voor een sportpark en de subsidie voor de sportende jeugdleden en andere sportsubsidies wordt ingekort. Verder willen we de subsidies op cultuur in Grave behouden".
Dinsdag (vandaag) gaat de raad verder. De begroting zal mogelijk met een aantal amendementen worden goedgekeurd. Het wegvallen van andere bezuinigingsvoorstellen wordt gecompenseerd door het verhogen van de OZB.

Meer berichten