Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Sjoerd Driessen van Regain Recycables te midden van medewerkers van de WensAmbulance Brabant.
Sjoerd Driessen van Regain Recycables te midden van medewerkers van de WensAmbulance Brabant. (Foto: Patricia de Ryck)

Regain: 1 januari 2020 weer starten met kledinginzameling in Cuijk

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | Regain Recyclables wil met ingang van 1 januari 2020 weer kleding en schoeisel gaan inzamelen in de gemeente Cuijk. "Jurisprudentie voortkomend uit een uitspraak van de Raad van State (RvS) eerder dit jaar maakt dit mogelijk", vertelt Sjoerd Driessen van Regain Recyclables.

Voordat Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) mede namens de gemeente Cuijk in 2018 contractafspraken maakte met Sympany voor de inzameling van kleding, zamelde Regain Recyclables aan de Hork in Cuijk óók kleding en schoeisel in. Regain betaalde een vergoeding van 20 cent per kilogram en doneerde ook nog een extra bedrag aan de Stichting Wensambulance Brabant. "Meerdere partijen deden hun ding en dat was prima. We konden prima naast elkaar bestaan", herinnert Driessen, die per direct moest stoppen met het inzamelen van textiel toen de gemeente Cuijk met nieuw afvalstoffenbeleid kwam. "Het contract dat wij hebben afgesloten met Sympany (kledinginzameling) dwingt ons tot handhaving als andere organisaties ook kleding willen inzamelen. Anders plegen wij contractbreuk", stelt wethouder Gerard Stoffels (ABC). Onzin, vindt Driessen, die een juridisch bureau in de arm heeft genomen om het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen. In een brief van advocatenkantoor Heutink aan het bestuur van BCA, laat Regain Recyclables weten zich te beroepen op de zogeheten 'Huiskamerinzameling' (uitspraak RvS) en daarom per 1 januari 2020 de inzameling van uitsluitend her-draagbare kleding en schoeisel weer wil hervatten. "Particulieren geven de goederen af vanuit het oogmerk dat het deze worden hergebruikt. Er is geen sprake van een last (afval, red.)", schrijft Heutink. Bovendien wordt het uitgiftepunt bemand door personeel, waardoor wordt toegezien op de her-draagbaarheid van de kleding en schoenen. "Voor de inzameling van her-draagbare kleding en schoeisel is dus geen aanwijzing op grond van de Afvalstoffenverordening nodig", meent Heutink.

Versoepeling van de regels
Binnen de Cuijkse raad is al langer een meerderheid voor versoepeling van de regels, zodat meer partijen oud-papier en kleding kunnen inzamelen. 
De gemeente Cuijk wilde inhoudelijk niet reageren op de brief van Regain Recyclables.

Meer berichten