Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Ad Berends: 'Waarom wordt niet gehandeld wordt naar de geest van het Graafs Manifest uit 2011?'
Ad Berends: 'Waarom wordt niet gehandeld wordt naar de geest van het Graafs Manifest uit 2011?' (Foto: SK-Media)

'We willen geen verdere polarisatie en daarom is oprecht gekozen voor een volksraadpleging'

  •   keer gelezen   Politiek

MILL | Wil Mill wel of niet aansluiten bij Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis bij de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk? Dit was verreweg het belangrijkste bespreekpunt van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 december. Het besluit is echter nog niet gevallen; eerst krijgen de inwoners de gelegenheid zich uit te spreken.

Door Kees de Bruijn

Voorafgaand aan dat agendapunt maakten acht personen gebruik van het publiekrecht in te spreken om zo hun mening te laten horen aan de gemeenteraad en aan de goed overvolle publieke tribune. Twee sprekers braken een lans voor een zelfstandige gemeente Mill. "Bij een fusie verlies je je gevoel van nabijheid, bovendien zijn we een sterke gezonde gemeente." En: "Doe de gemeente niet in de uitverkoop."
Eén van de insprekers die vóór een grote gemeente in het Land van Cuijk is, was Ad Berends, sturende kracht achter de 'werkgroep burgerinitiatief'. Deze werkgroep verzamelde in enkele weken ruim 1800 zienswijzen van gemeentenaren die voor aansluiting zijn; deze werden aangeboden aan burgemeester Walraven. Het verwijt van Berends is dat er niet goed is voorgelicht en dat de bevolking niet genoeg is betrokken bij de besluitvorming. Hij zei niet te begrijpen waarom niet gehandeld wordt naar de geest van het Graafs Manifest uit 2011 en het onderzoek van bureau Berenschot, het onderzoek naar samengaan in één Land van Cuijk, en vroeg zich hardop af waar de coalitiepartijen AB'90 en VKP op wachten en waarom.

Inwonersraadpleging
Het antwoord kwam al snel van fractievoorzitter Erik Rietveld van AB'90: "Aan onze oren mankeert niks". En kondigde een motie aan waarin een inwonersraadpleging wordt voorgesteld. "Om te informeren en om naar de inwoners te luisteren", zoals Anne Derks (VKP) het verwoordde. Beide partijen vormen de meerderheid in de Millse gemeenteraad en zeggen pas een beslissing over het opgeven van de zelfstandigheid van de gemeente te nemen als meer dan 40% van de kiesgerechtigden ook daadwerkelijk gaat stemmen. Rietveld: "We willen geen verdere polarisatie en daarom is oprecht gekozen voor het instrument van een volksraadpleging."

Onderzoeksrapport
Als input voor de gemeenteraadsvergadering was door het college opdracht gegeven aan bureau Partners en Pröpper om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tot een 'Ambtelijke organisatie van de toekomst' te komen. Het CDA vindt dat dit rapport de bestuurlijke toekomst van Mill te veel stuurt. Burgemeester Antoine Walraven stelt dat de gemeenteraad uiteindelijk de koers van de gemeente bepaalt, "het college roeit slechts",
Voor het CDA kan het niet snel genoeg gaan: "Het dorp van Wim Sonneveld bestaat niet meer". Zij geloven in een inclusieve samenleving binnen de kleine plattelandsstad die het nieuwe Land van Cuijk gaat worden.
Rietveld: "Als de uitkomst van de inwonersraadpleging is dat de meerderheid voor aansluiting bij de gemeente Land van Cuijk in oprichting is, dan houden we ons eraan en gáán we er voor".
De burgemeester concludeert dat er een brug is, maar dat toch nog niet alle pijlers geslagen zijn. Er komt op 23 januari 2020 een inwonersraadpleging en snel daarna een raadsvergadering.

Meer berichten