De beoogde bouwlocatie aan de Potbeker in Cuijk.
De beoogde bouwlocatie aan de Potbeker in Cuijk. (Foto: De Maas Driehoek)

Bezwaren tegen bouwplannen op de Nielt in Cuijk

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | Bewoners van de Heggerank en Walstro in Cuijk maken bezwaar tegen de plannen voor de bouw van elf woningen aan de Potbeker. Volgens hen is het voorliggende plan in strijd met het beeldkwaliteitsplan op wooneiland Nielt. "Dit plan past in onze ogen niet in het tot nu toe uitgedragen plannen en visie 'Wonen aan het water' met open groen karakter", aldus aanwonenden.

Op de plek waar de stadsgracht aan de Potbeker afbuigt richting de Heeswijkse Plas wil de gemeente een vergunning afgeven voor elf woningen. "De achtertuinen hebben geen open karakter richting het water. De rest van de zuidelijke Potbeker en alle andere wooneilanden hebben dat wel. Bebouwing in de tuin (berging) is niet wenselijk en staat haaks op eerder beleid."
Ook vrezen aanwonenden dat het open karakter van de groenstrook (grasdijk) verdwijnt. Zij spreken van een 'postzegelplan'. "Er is geen samenhang met de rest van de straat en het gebied. Bovendien wordt hiermee de groenstrook abrupt onderbroken."
Aanwonenden hebben de afgelopen dagen in de Walstro en Heggerank, die naast en tegenover de Potbeker liggen, handtekeningen opgehaald ter ondersteuning van de zienswijze die zij indienen tegen de vergunningsaanvraag. Bewoners van beide straten zijn niet tegen bebouwing van de 'zuidrand van het eiland', laten zij weten. Wel willen zij dat het plan flink aangepast wordt 'zodat het open karakter wordt doorgetrokken en de groenstrook behouden blijft'. "Dus geen berging aan de achterzijde maar aan de voorzijde, zoals bij alle andere woningen in de Potbeker", schrijven zij in hun bezwaar tegen de plannen. Zij pleiten ervoor om het aantal woningen terug te brengen van elf naar tien. "Dan past het geheel beter bij de Nielt. Het bezwaar is het onderbreken van de zichtlijnen, dus mocht de initiatiefnemer daar een creatieve oplossing voor hebben, dan staan we daar open voor." Ook het aantal parkeerplaatsen zou teruggebracht moeten worden van 26 naar 22 (twee per woning) 'om de impact op de groenstrook zoveel mogelijk te beperken'.
Aanwonenden hebben aangegeven dat zij open staan voor een gesprek met de gemeente Cuijk 'om tot een goed ingepaste en door de omgeving gedragen ontwikkeling te komen'.

Meer berichten