Gennep plantte al tientallen struiken in het park achter de Weverflat. (foto: Jos Gröniger)
Gennep plantte al tientallen struiken in het park achter de Weverflat. (foto: Jos Gröniger)

College Gennep denkt na over motie '20.000 bomen'

  •   keer gelezen   Politiek

GENNEP | Is het mogelijk de motie '20.000 bomen in Gennep' tijdens de komende acht jaren tot uitvoering te brengen? B en W zeggen realistisch na te denken over het door de raad gesteunde motie van D66, die aansluit bij de provinciale notitie 'Actieplan 1 miljoen bomen'. Dit jaar wordt in de Niersgemeente al een start gemaakt door de aanplant van bomen en struiken.

Door Jos Gröniger

Dat blijkt uit een Raadsinformatiebrief waarin gemeld wordt dat er tenminste 2256 bomen, 1270 solitaire struiken en 5475 struiken in hagen en struweel worden geplant. In de eerste maanden zijn al struiken en laanbomen geplant in het park achter de Weverflat en aan de Brugstraat. Tijdens de Duurzaamheidsmarkt werden struiken aan particulieren uitgereikt.
Het Gennepse college erkent het belang van groen bennen de gemeentegrenzen. "Wij willen een bijdrage aan het milieu leveren. De bereidheid is er, maar we bekijken het per situatie", zegt wethouder Peter Lucassen. Om de kosten te dekken wil Gennep aanspraak maken op een provinciale subsidieregeling. Voor de uitvoering zin nog geen eigen middelen gereserveerd.

Wie, wat, waar
Om in aanmerking te komen is inmiddels het Plan van Aanpak - Meer bomen in Gennep opgesteld. Daarin is opgenomen waarom en waar de aanplant plaats kan vinden. Ook wordt de vraag gesteld welke organisaties dat doen. Verder zijn kosten en dekking opgenomen.
Binnen de gemeentegrenzen heeft Gennep circa 109 hectare bos (Heijense Bos) in eigendom. Gennep telt ook ruim 9.000 laanbomen in parken, plantsoenen en in het buitengebied. Verder hebben organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Limburgs Landschap bos in beheer en bezit. Voor aanplant op die gronden treedt de gemeente Gennep in gesprek met de eigenaren.

Meer berichten