'Genneps kernenbeleid ondermaats'

  •   keer gelezen   Politiek
GENNEP - De VVD Gennep eist van het College van burgemeester en wethouders op korte termijn uitleg over het gemeentelijk kernen- en wijkenbeleid. Vandaag ontving de emeenteraad van Gennep het rapport van de onafhankelijke gemeentelijke rekenkamercommissie over het Kernenbeleid in Gennep. 'De conclusies zijn spijkerhard en beschamend', zo oordelen de liberalen.

De Gennepse rekenkamercommissie geeft aan dat ze op basis van het huidige kernenbeleid niet eens kunnen vaststellen of dat beleid doelmatig dan wel doeltreffend is. Eén van de vele conclusies die in het geheel verre van mals zijn. De VVD stelt dat de door het rapport geschetste situatie zeer onwenselijk en vraagt een snelle uitleg van het College. Met name van de verantwoordelijke wethouder voor het kernenbeleid (Jan Welles, red.). Temeer omdat de gemeente Gennep een speciaal gecreëerde portefeuille binnen het College heeft voor dit beleid. Op uitdrukkelijke eis van coalitiepartij Kern is immers sinds jaren hun wethouder, aanvankelijk Harry van den Bogaart en tegenwoordig Jan Welles, specifiek verantwoordelijk voor de kernen en wijken. 'Het is dan ook op z’n zachtst gezegd verwonderlijk dat juist dé partij
Kern die staat voor de kernen, dit laat gebeuren', vindt de VVD.

[image=295461]

Conclusies
De conclusies van de rekenkamercommissie zijn ook spijkerhard. De commissie oordeelt dat de inwonersorganisaties spelen een prominente rol, ondanks het gemeentelijk beleid. Ook zouden meetbare doelstellingen ontbreken, en is er halverwege het kernenbeleidsplan (2013-2016) nog geen geen uitvoeringsplan. Door het ontbreken van (tussentijdse) doelen is er geen controle door de raad mogelijk. Bij de inwonersorganisaties heerst onduidelijkheid over de rolverdeling in de decentralisaties. De VVD wil ook opheldering over de ontstane vertraging in het verschijnen van het rapport.
De liberalen eisen dat de verantwoordelijk wethouder Welles in de commissievergadering Bestuur en Organisatie op 9 februari tekst en uitleg komt geven over zijn beleid en zijn
handelen omtrent het verschijnen van het rapport.
Meer berichten