Op het terrein van Nutricia en Merletcollege aan de Grotestraat-Zuid in Cuijk moeten in de toekomst zo'n 150 woningen en appartementen verrijzen.
Op het terrein van Nutricia en Merletcollege aan de Grotestraat-Zuid in Cuijk moeten in de toekomst zo'n 150 woningen en appartementen verrijzen. (Foto: Gemeente Cuijk)

'Niet aantal maar stedenbouwkundige inpassing doorslaggevend bij woningbouw'

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | Niet het aantal woningen maar de manier waarop de woningen passen in de directe omgeving, moet voortaan van doorslaggevend belang zijn bij het afgeven van vergunningen aan projectontwikkelaars om te mogen bouwen in het centrum van Cuijk.

Een motie hiertoe (van VVD, CDA, PvdA en D66) werd afgelopen week unaniem aangenomen door de Cuijkse gemeenteraad. De vier partijen vinden dat het realiseren van woningen een belangrijk onderdeel is van de vitalisering van het Cuijkse centrum, die momenteel in volle gang is. De fracties definiëren het centrum 'als het gebied tussen de Maas, Markt, spoorlijn en Smidstraat'. Tot op heden worden vrijwel geen voorwaarden verbonden aan woningbouwprojecten die gerealiseerd worden in het centrum.
De gemeenteraad vindt dit niet langer wenselijk en roept het college van Burgemeester en Wethouders unaniem op om prioritering te geven aan stedenbouwkundige inpassing, kwaliteit en betaalbaarheid van de woning. Ook in welke mate het bouwproject bijdraagt aan de verbetering van de directe woonomgeving is voortaan van extra belang. Daarnaast geldt het credo: hoe eerder, hoe beter. De raad wil dat de nieuwe voorwaarden al van kracht worden voor de nieuwbouw die op het huidige Nutricia- en Leo van Schaijk-terrein (Grotestraat Zuid) gerealiseerd zal worden. "Het is wenselijk het centrum van Cuijk zo snel mogelijk op orde te krijgen en de bebouwing in overeenstemming te brengen met de (her)inrichting van het centrum, namelijk fraai en functioneel", aldus de vier partijen. (MS)

Meer berichten