<p>Mike van Diemen is lijsttrekker van de gezamenlijke GroenLinks/PvdA-lijst.</p>

Mike van Diemen is lijsttrekker van de gezamenlijke GroenLinks/PvdA-lijst.

(Foto: GroenLinks/PvdA)

‘Het Land van Cuijk moet meer sociale en groene keuzes maken’

  •   keer gelezen   Politiek

LAND VAN CUIJK | Mike van Diemen werd onlangs gekozen als lijsttrekker van GroenLinks/PvdA Land van Cuijk. “We zijn straks groter dan de gemeenten die nu bij de B7 horen. Wij zouden vanaf 2022 daar dus ook bij moeten komen te zitten. Wij vinden dat er dan vooral andere keuzes gemaakt moeten worden: groener en socialer”, benadrukt hij.

Door Martijn Schwillens

Op het terras van lunchroom De Dom in Cuijk trilt Van Diemen nog net niet van zijn stoel. Bouwvakkers zijn druk in de weer om het Louis Jansenplein op te knappen. “We hebben straks hopelijk een centrum waar we met z’n allen trots op kunnen zijn”, zegt hij. Het centrumplan was één van de grootste dossiers waar Van Diemen, vier jaar geleden nog korte tijd het jongste raadslid van Nederland, de afgelopen raadsperiode mee te maken kreeg. Hij kijkt uit naar een nieuwe raadsperiode, met meer mensen in de raadsfractie en dus meer mogelijkheden. “GroenLinks had maar één zetel. Je moet dan echt kijken bij welke onderwerpen je je wilt onderscheiden. Op sommige dossiers werkten we al goed samen met de PvdA, dus die gezamenlijke lijst is heel natuurlijk tot stand gekomen. Na de verkiezingen komen we met meerdere raadsleden en specialisten in de raad, waardoor we alle dossiers goed kunnen aanvliegen. Daar kijk ik écht naar uit, want alles alleen moeten doen is soms toch wel zwaar.”

Socialer en groener
Van Diemen denkt dat het potentieel voor GroenLinks/PvdA ‘ongeveer 15 procent is’. “Dat is op basis van de landelijke verkiezingen. We hebben de afgelopen jaren gezien dat in veel gemeenten een meer rechtste koers is gevaren. Dat heeft ook tot ongelukkige beslissingen geleid. Wonen is onbetaalbaar geworden voor starters en er worden veel te weinig sociale huurwoningen gebouwd. Daarin kan een gemeente veel meer sturen. Zeker als we straks een grote gemeente zijn, kunnen we harder op tafel slaan en ons niet meer tegen elkaar laten uitspelen”, zegt Van Diemen. “Ook op het gebied van agrarisch beleid en de energietransitie pleiten wij voor een versnelling van het beleid. Windmolens zijn vanwege de vliegcirkels nagenoeg nergens een optie, dus moeten we doorpakken met zonneparken en meer innoveren op het gebied van landbouw. Het huidige beleid is gericht op stilstand en uitstel, maar als GroenLinks willen we boeren de ruimte geven om te innoveren en via die weg de veestapel en stikstofcrisis aanpakken. Het besef is er inmiddels bij iedereen, maar qua oplossingen tonen wij meer ambitie dan veel van de huidige bestuurspartijen.”

‘Wonen is onbetaalbaar geworden voor starters en er worden veel te weinig sociale huurwoningen gebouwd. Daarin kan een gemeente veel meer sturen’

Kernendemocratie
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een precieze invulling van Kernendemocratie, waarbij dorps- en wijkraden meer zeggenschap en vrijheid krijgen om ‘eigen initiatieven’ van de grond te krijgen. “Het is mooi om te zien hoe vertegenwoordigers van de kernen en raadsleden hieraan samen werken”, zegt Van Diemen, thans voorzitter van de raadswerkgroep kernendemocratie. “Zelfs als je met tien zetels in de raad komt, kun je niet weten wat er in elke kern precies speelt. Zodoende is het goed om kaders te stellen, waarbinnen dorps- en wijkraden en anderen kunnen opereren. De laatste stem blijft altijd bij de gemeenteraad, maar als een dorp met een goed initiatief komt dat past binnen de geschetste kaders en financiën, dan moeten we dat als nieuwe gemeente faciliteren. Ook als een dorp ergens tegen is, maar een goed alternatief voordraagt, moeten we willen omarmen. Kernendemocratie wordt belangrijk voor het Land van Cuijk, want ondanks de fusie willen we niet verder van de burger af komen te staan.”

Meer berichten