Het asielzoekerscentrum in Overloon.
Het asielzoekerscentrum in Overloon. (Foto: De Maas Driehoek)
opinie

‘Langer openhouden van AZC in Overloon kan echt niet meer’

  •   keer gelezen   Politiek

OVERLOON | Op donderdag 8 juli buigt de Boxmeerse gemeenteraad zich over de vraag: houden we het asielzoekerscentrum in Overloon nog minstens vijf jaar open of gaat het slot erop? Na zeven jaar van overlast, onveiligheid en problemen is maar één conclusie mogelijk: het AZC moet dicht.

Door Martijn Schwillens

Ik voorspel u alvast: raadsleden spreken komende donderdag, als de fracties in de commissievergadering een tipje van de sluier oplichten over hoe zij volgende week gaan stemmen, van een situatie ‘die zo niet langer kan’, ‘onhoudbaar wordt’ en ‘niet langer gewenst’ is. Holle retoriek als wankele basis voor de dam die is opgebouwd om de stroom van onwenselijke praktijken in het AZC, de dorpen Overloon, Stevensbeek, Vierlingsbeek en inmiddels ook Boxmeer tegen te houden. Tevergeefs.

Onveilig en ongewenst
Het aantal incidenten is inmiddels hoog. Te hoog. Los van het gemeenschapsgeld en de onrust die deze incidenten met zich meebrengen, hebben inbraken, mishandeling, seksuele intimidatie, vernielingen, overlast en andere criminaliteit ertoe geleid dat inwoners en ondernemers zich niet langer veilig voelen. De was wordt niet langer buiten opgehangen, kinderfietsen niet meer op de oprit gezet, huizen gaan dubbel op slot en jonge meiden mogen in het donker niet meer alleen over straat of op stap. Deze voorbeelden zijn helaas op te tekenen bij iedereen die woont of werkt langs de route die (vooral) ‘veilige landers’ (niet-kwetsbare vluchtelingen uit met name Albanië, Marokko en Algerije) afleggen tussen het AZC, Overloon en Boxmeer. Een waslijst vol vervelende gebeurtenissen en aanhoudende overlast, die noch door het COA, noch door lokale autoriteiten voldoende aangepakt werden.

‘Inbraken, mishandeling, seksuele intimidatie, overlast en andere criminaliteit hebben ertoe geleid dat inwoners en ondernemers zich niet langer veilig voelen’

Draagvlak is weg
Deze reeks aan incidenten heeft ertoe geleid dat het draagvlak voor een langere openstelling van het AZC weg is. Een recente volksraadpleging in beide dorpen sprak voor zich: inwoners van Overloon (68%) en Stevensbeek (76%) willen dat het AZC zijn deuren sluit. Toen inwoners van Grave onlangs met hetzelfde percentage kozen voor een opgaan van hun gemeente in het Land van Cuijk, stonden de gemeenteraadsleden in (onder meer) Boxmeer vooraan om te benadrukken dat de uitkomst van de Graafse volksraadpleging ‘vooral gerespecteerd moest worden, want de inwoners hadden gesproken’. Voeg daar nog de gewenste kernendemocratie (meer zeggenschap voor kernen) aan toe en je moet als volksvertegenwoordiger bijna wel een hekel aan je inwoners hebben om de wens van de bevolking naast je neer te leggen.

Belofte maakt schuld
In het voorliggende voorstel -in lijn met de wens van het college van B en W- staat (ik quote) ‘verlengen onder de strikte voorwaarde dat veilige landers niet meer worden opgevangen’. Dan rest dus slechts één optie: sluiten! Want het COA heeft al aangegeven dat dit geen optie is, omdat dit wettelijk niet is toegestaan. Ofwel: verlenging betekent per definitie dat AZC Overloon óók ‘veilige landers’ moet opvangen. Komt het college nu terug op in maart gedane toezeggingen of vindt ook het gemeentebestuur inmiddels dat belofte schuld maakt? Laat staan dat burgers moeten kunnen rekenen op behoorlijk bestuur.
Overigens kan de raad met een gerust hart instemmen met sluiting, want met het AZC in Grave voldoet de gemeente Land van Cuijk ook na 2022 al meer dan voldoende aan zijn ‘burgerplicht’.
Wie voor sluiting is, is niet automatisch extreemrechts. Soms komen prioriteiten nu eenmaal anders te liggen. “Ik sta achter onze bevolking die overlast ervaart”, sprak burgemeester Karel van Soest eerder dit jaar. Opnieuw holle retoriek of houdt de gemeenteraad hem aan zijn woorden? Op donderdag 8 juli volgt de stemming. Met gemeenteraadsverkiezingen op komst, zullen kiezers alvast driftig meeschrijven.

Meer berichten