<p>Arthur Baudet is lijsttrekker van VVD Land van Cuijk.</p>

Arthur Baudet is lijsttrekker van VVD Land van Cuijk.

(Foto: VVD Land van Cuijk)

‘Het Land van Cuijk is groot in kleinschaligheid’

  •   keer gelezen   Politiek

LAND VAN CUIJK | Met ongeveer een kwart van alle stemmen bij de Kamerverkiezingen in maart van dit jaar, blijkt de VVD populair bij de kiezers in het Land van Cuijk. Het is nu aan lijsttrekker Arthur Baudet om die landelijke trend om te zetten in meer stemmen regionaal. “We hebben door de gemeentelijke fusie de kans om alle vraagstukken met open vizier te benaderen.”

Door Martijn Schwillens

Met Baudet hebben de VVD-leden gekozen voor ervaring. De Cuijkenaar (64) was eerder wethouder en nu bezig aan zijn tweede termijn als raadslid. “Zeker de eerste jaren na een fusie zijn erg hectisch. Dan is het fijn om iemand te hebben die bekend is met de langlopende dossiers en bepaalde gevoeligheden. Vroeger was het altijd zo dat als het ene dorp iets kreeg, dat het andere dorp dan ook iets moest hebben. Dat kan überhaupt met 33 kernen niet, dus is het belangrijk om met een helikopterview naar dit gebied te kijken.”

Uniekheid benadrukken
Baudet vindt het belangrijk om de kernen te betrekken bij het beleid van de nieuwe gemeente. “Daarom wil de VVD met de mensen in het Land van Cuijk in gesprek gaan om de informatie op te halen waarmee we aan de slag kunnen”, zegt Baudet, die aangeeft dat hij daarmee de lijn volgt die hij al in de jaren ‘80 inzette als vervoerskundige bij vervoersmaatschappij Zuidooster. “Ik heb nog met toenmalig burgemeester De Sutter van Haps zitten stoeien over de juiste plekken voor een bushalte in het dorp. Op zulk niveau hoeven we nu gelukkig niet meer te discussiëren, zeker niet in de politiek, maar ik wil er maar mee aangeven dat het belangrijk is om de kracht te kennen van de mensen in het Land van Cuijk en bekend te zijn met de regionale geschiedenis. Ons motto voor het Land van Cuijk is: groot in kleinschaligheid. Door de unieke elementen van dit gebied met elkaar te verbinden, kunnen we de regio zowel economisch als toeristisch laten bloeien.”
Baudet benadrukt: “Sowieso mogen we als nieuwe, grote gemeente straks gerust meer ambitie tonen, want we kunnen ook extra gewicht in de schaal leggen.”

‘Door de unieke elementen van dit gebied met elkaar te verbinden, kunnen we het Land van Cuijk zowel economisch als toeristisch laten bloeien’

Open vizier
De fusie biedt volgens Baudet een ideale mogelijkheid om lokale regelgeving kritisch tegen het licht te houden. “Regelgeving en APV’s van vijf gemeenten worden samengevoegd. Dat betekent dat alle overbodige regelgeving in één keer kan worden geschrapt.” Ook de manier waarop lokaal beleid wordt gemaakt, moet volgens Baudet opnieuw bekeken worden. “Opereert een organisatie met zowel ambtenaren als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere betrokkenen niet beter? Bij het RBT (toerisme) werkt dit bijvoorbeeld al heel goed. Dit verdient mogelijk navolging.”

Politieke gevoeligheden
Met Baudet kiest de VVD behalve voor ervaring ook voor een lijsttrekker met een politieke geschiedenis in het Cuijkse. Zo stapte hij in 2018 over van D66 naar VVD. “Dit stond wat ons betreft een constructieve samenwerking zeker niet in de weg en zal dat ook in de toekomst zeker niet doen”, zegt Baudet. “Wij zien mogelijkheden voor een sterk liberaal blok in het Land van Cuijk. Niemand zit op voorhand in een positie dat-ie zomaar partijen kan uitsluiten, maar een samenwerking met D66 en ook Liberaal Land van Cuijk (gevormd in 2016 na een breuk met de VVD in Cuijk, red.) behoren heus wel tot de mogelijkheden. De politieke gevoeligheden spelen geen rol meer, ook omdat bij alle partijen nieuwe mensen zitten of de relatie is genormaliseerd. Door de herindeling worden sowieso partijen samengevoegd. Wij zijn niet de VVD Cuijk maar de VVD Land van Cuijk, met vertegenwoordigers uit alle kernen”, onderstreept Baudet, die aangeeft niet opnieuw wethouder te willen worden. “Ik ambieer het fractievoorzitterschap. De VVD heeft gelukkig meer dan voldoende kwalitatief goede wethouder-kandidaten.”

Meer berichten