<p>Het asielzoekerscentrum in Overloon gaat op last van de Boxmeerse gemeenteraad de poorten sluiten.</p>

Het asielzoekerscentrum in Overloon gaat op last van de Boxmeerse gemeenteraad de poorten sluiten.

(Foto: De Maas Driehoek)

Asielzoekerscentrum in Overloon per mei 2022 dicht

  •   keer gelezen   Politiek

OVERLOON | Het asielzoekerscentrum (AZC) in Overloon gaat dicht. De Boxmeerse gemeenteraad stemde donderdag unaniem in met sluiting van het AZC per mei 2022. Jarenlange overlast en criminaliteit plus de weigering van COA om ‘veilige landers’ niet meer te huisvesten, hebben voor de raad de doorslag gegeven. “We kunnen de gevoelens van onveiligheid niet meer negeren”, aldus fractieleider Han Welbers van PK.

Door Martijn Schwillens

Tijdens de commissievergadering van 1 juli werd al duidelijk dat de politieke partijen niet meer konden leven met langere openstelling van AZC. Daarvoor waren de verhalen van de aanwonenden te gruwelijk. “De insprekers vorige week hebben ons een bevestiging gegeven van onze mening om het AZC te sluiten”, stelde Johan Hermanussen (Liberaal Land van Cuijk). “De grens van wat acceptabel is, is helaas gepasseerd”, concludeerde het Overloonse CDA-raadslid Lian Nabuurs. “We mogen niet accepteren dat de veiligheid van onze bewoners in het gedrang komt.” 

‘We mogen niet accepteren dat de veiligheid van onze bewoners in het gedrang komt’

Enorme weerstand
Ook de vele incidenten (meer dan 900 sinds 2018) en de ernst van sommige feiten waren veel partijen een doorn in het oog. “Lichte overlast is zware criminaliteit geworden”, benadrukte Fons van Mil van Team Lokaal. “Tolerantie en begrip zijn sinds drie jaar omgeslagen in een enorme weerstand door onze inwoners. Er zijn tal van oorzaken, maar vooral de toename en de ernst van de incidenten zijn redenen voor ons om niet in te stemmen met het langer openstellen. De uitslag van de enquêtes is eveneens helder: een overgrote meerderheid van de bewoners wil het AZC dicht. Dieptriest dat het zover heeft moeten komen, maar het kan niet zo zijn dat onze inwoners moeten verhuizen omdat zich zie niet langer veilig voelen in Overloon en Stevensbeek.”

‘Trots op onze inwoners’
Welbers: “Als door de gemeente en het COA de urgentie van het probleem van de overlast eerder en steviger was opgepakt, zou er nu een heel andere discussie zijn gevoerd. Als het kalf zo goed als verdronken is, probeert men de put te dempen. Maar helaas, het kalf is niet meer te redden.” Betekent deze beslissing dat de goeden nu moeten boeten voor de kwaden? Helaas wel, vinden alle partijen. Judith Logtens (VVD): “Laten we hopen dat landelijk meer mogelijkheden komen om de onruststokers buiten de deur te houden, zodat er meer rust en ruimte voor de welwillende asielzoeker komt. Voor nu kunnen we niet anders dan trots zijn op onze inwoners (...) en voor hun rust kiezen.”

Meer berichten