<p>De gemeenteraad van Boxmeer blijft verdeeld over de aanleg van windmolens, bijvoorbeeld in het Boxmeers Broek nabij de A73.</p>

De gemeenteraad van Boxmeer blijft verdeeld over de aanleg van windmolens, bijvoorbeeld in het Boxmeers Broek nabij de A73.

(Foto: Mans Pere)

Verdeelde raad Boxmeer is niet op voorhand tegen windmolens

  •   keer gelezen   Politiek

BOXMEER | De gemeenteraad van Boxmeer blijft verdeeld over de aanleg van windmolens binnen de gemeentegrenzen. Het kwam donderdagavond tot een confrontatie tussen met name PK (voorstander) en Team Lokaal (tegenstander). “Wij willen voorkomen dat Boxmeer het afvoerputje van het Land van Cuijk wordt”, aldus Gerard Kusters van Team Lokaal.

Door Martijn Schwillens

Na een lange discussie stemde een nipte meerderheid van de gemeenteraad in met het Beleidskader Windenergie, waardoor wethouder Bouke de Bruin (CDA) aan de slag kan met het vinden van zogeheten ‘zoekgebieden’ waar in de toekomst mogelijk windmolens komen. De Bruin zegde de raad toe dat plannen van initiatiefnemers om windturbines te realiseren ‘niet doorgedrukt kunnen worden’. “Zonder participatie en overleg met omwonenden is het plaatsen van windmolens sowieso geen optie”, zei ze. Om dit te garanderen, kwamen PK, Liberaal Land van Cuijk en een deel van het CDA met een amendement dat erop moet toezien dat er geen windmolens geplaatst kunnen worden zonder toestemming van alle omwonenden ‘binnen een straal van 1000 meter van een windturbine’. Het amendement werd gesteund door de SP. “Zonder draagvlak mag de aanleg nooit doorgaan. Er moet door de raad op elk moment op de rem getrapt kunnen worden”, onderstreepte Marc Oudenhoven van Liberaal LvC.

‘Windmolens hebben een negatieve invloed op de leefomgeving’

Vreselijke monsters
Insprekers gaven aan te vrezen dat er ‘17 tot 20 vreselijke monsters van 240 meter hoog’ gerealiseerd gaan worden. “Windmolens hebben een negatieve invloed op de leefomgeving. Wat hebben bewoners eraan als ze in een klimaatvriendelijk maar onbewoonbaar gebied komen te wonen?”, vroeg Kusters zich hardop af. Hij stelde dat windmolens dagelijks voor overlast zorgen, de gezondheid in gevaar brengen en woningen onverkoopbaar maken. “Voor ons zijn windmolens een realistische optie. Een grote groep ziet die deze initiatieven graag van de grond komen”, pareerde Thomas van der Meer (PK) die kritiek.

Meer berichten