Arthur Baudet
Arthur Baudet (Foto: VVD)
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

‘De VVD zet in op woningbouw, mobiliteit en bedrijvigheid’

  •   keer gelezen   Politiek

De VVD heeft voor de komende raadsperiode in het Land van Cuijk een elftal aan speerpunten geformuleerd. Ze zijn lijsttrekker Arthur Baudet alle elf even dierbaar, al zijn er wel enkele ambities die volgens de ervaren VVD-politicus in elkaars verlengde liggen en in combinatie bijdragen aan een snellere realisatie. “Woningbouw en mobiliteit hebben bijvoorbeeld veel met elkaar te maken”, weet Baudet. “Des te beter we bereikbaar zijn, des te beter wordt ons vestigingsklimaat. Op die manier worden we als nieuwe gemeente nog aantrekkelijker voor bedrijven en toeristen om in deze regio neer te strijken.”

Bouwen, bouwen, bouwen… Het is een bekende kreet van de VVD. “Wij onderscheiden ons van andere partijen door te stellen dat je de markt zijn gang moet laten gaan. Projectontwikkelaars weten heel goed waar de behoeftes liggen. Die gaan heus niet alleen villawijken en 2-onder-1-kapwoningen bouwen. Als je als gemeente op de stoel van de ontwikkelaars gaat zitten, creëer je wantrouwen en krijg je een te laag bouwtempo. Door voldoende te bouwen, zorg je voor voldoende doorstroming. Als je je woon- en werkklimaat op orde hebt, word je interessant voor mensen uit het Land van Cuijk die na hun studie terug willen komen. Of überhaupt voor mensen die zich hier willen vestigen. We moeten de woningmarkt opnieuw optuigen en dat is een proces van de lange adem.”

Bereikbaarheid
Een ander belangrijk speerpunt voor de VVD is bereikbaarheid. “Goede mobiliteit is essentieel voor de mensen die er wonen, die er werken en die er willen recreëren. De A73 en de Maaslijn (zeker als die straks volledig geëlektrificeerd is) zijn belangrijke vervoersaders waarop je de rest kunt aantakken. Wij pleiten voor het doortrekken van de A77 naar Uden, maar ook voor verbreding van de A73. Voor de korte termijn moeten we inzetten op het verbeteren van de bestaande oost-westverbindingen en meer snelfietsroutes om bijvoorbeeld ook Boxmeer met Nijmegen en Mill met Uden te verbinden”, onderstreept Baudet. “We zijn vanaf 2021 qua vierkante meters de grootste gemeente van Brabant. Dan ben je een belangrijke gesprekspartner voor de provincie en het Rijk, en krijg je logischerwijs meer voor elkaar tijdens het lobbyen voor een betere mobiliteit.”

Bedrijvigheid
Die mobiliteit moet ook op orde zijn om in de toekomst interessant te blijven voor bedrijven. “Bedrijven zijn op zoek naar goed gekwalificeerd personeel en die willen alleen hier werken als het aantrekkelijk is om hier te wonen en het Land van Cuijk goed bereikbaar is. De centra van onze kernen plus de kwaliteit van de natuur en het buitengebied moeten goed zijn. Dat zijn zaken waar je als gemeente invloed op hebt. Als grote gemeente kun je op het gebied van ruimtelijke ordening en het vestigingsklimaat voor bedrijven meer voor elkaar krijgen dan als vijf kleine gemeentes dat individueel kunnen. We worden straks een serieuze gesprekspartner voor multinationals en hebben ook wat te bieden als ze bij ons aankloppen voor ruimte om hun bedrijf uit te breiden of te vestigen”, verzekert Baudet. “Toerisme en recreatie is een economische motor voor het Land van Cuijk. Als het aan de VVD ligt, gaan we de opbrengsten van toeristenbelasting ook echt inzetten in de toeristische sector.”

Buitengebied
Andere zaken die voor de VVD erg belangrijk zijn, is dat er een politiebureau behouden blijft voor het Land van Cuijk. “De aanrijtijd mag niet te lang zijn, want we hebben te maken met een bepaalde criminaliteit die afbreuk doet aan het veiligheidsgevoel van mensen. Door drugs, schietpartijen maar ook dumpingen van afval en drugslabs in het buitengebied.” En juist dat buitengebied verdient meer aandacht, vindt Baudet. “Laten we beginnen met minder regels, die goed genoeg zijn voor een leefbaar en aantrekkelijk buitengebied. Een oplossing maak je samen, dus mét de boeren. Zo creëer je draagvlak aan beide kanten. Wat ons betreft geldt dat ook voor de relatie van de lokale overheid met burgers. Als iemand een dakkapel wil, moet je niet handelen vanuit wat er volgens de regels niet mag, maar kijken hoe je juist tot een goede oplossing kunt komen.”

Meer berichten