<p>Thomas van der Meer</p>

Thomas van der Meer

(Foto: D66 Land van Cuijk)
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

‘Ik weiger te zeggen dat ik vanuit het pluche bovenin het beter weet’

  •   keer gelezen   Politiek

Serieuze stappen maken op het gebied van duurzaamheid en milieu, daar maakt D66 zich sterk voor. “Dit moeten we samen doen” zegt lijsttrekker Thomas van der Meer stellig. “Het nieuwe bestuur moet het gesprek aangaan, met bedrijven, boeren én inwoners. Je moet het volk vertegenwoordigen, en niet leiden.” Eenzelfde instelling hanteert de jonge progressief democraat ook op andere, belangrijke partijspeerpunten. 

“Is het normaal dat wanneer er een besluit wordt genomen, er hele grote groepen tegen dit besluit zijn?” vraagt Van der Meer zich af. “We hebben de mond vol van participatie, maar ik heb in mijn raadsperiode veel onenigheid gezien met de burger. Ik vind dat de gemeente in essentie de uitvoerder moet zijn van de belangen van de burger. Als je in een vroeg stadium met mensen het gesprek aangaat, je kwetsbaar en menselijk opstelt, dan kun je grote stappen zetten.”

Kernendemocratie
De lijsttrekker kopt direct het begrip ‘kernenidentiteit’ in, wetend dat dit in een 33 kernen tellende gemeente een belangrijke is. Door de dorps- en wijkraden, maar zeker ook bewoners bij het hele proces te betrekken, kan de identiteit van de kern worden gewaarborgd. “De dorpsbewoners weten zelf het beste wat goed is voor hun kern, niet ik. Ik weiger te zeggen dat ik vanuit het pluche bovenin het beter weet.” Ook komt de uitvoerende rol van de gemeente om de hoek kijken. “Als er iets moet gebeuren, dan willen we dat vanaf het eerste moment met alle betrokkenen bespreken!” Hierdoor wordt er flink bespaard op de nazorg, zowel qua tijd als in kosten.

Kosten en klimaat
Nu het woord ‘kosten’ toch gevallen is, wil de D66’er ook ingaan op de vraag of zijn partij aan lastenverzwaring denkt. Hij twijfelt of hij er aan kan ontkomen, ondanks dat ie er op tegen is. “We gaan harmoniseren. In sommige oud-gemeenten betekent dit dat de lasten omhoog gaan, en in andere omlaag. Daar kan ik niets aan doen.” Liever wordt er gekeken naar andere zaken. “Wij vinden klimaatadaptie ontzettend belangrijk, ook voor het Land van Cuijk. Dat moet ergens van betaald worden. Als ik dan kijk naar bijvoorbeeld voedsel, dan vraag ik me af: ‘moet dat wel zo goedkoop?’” De nieuwe gemeente moet volgens de sociaal democraten een goed en weldoordacht plannen opstellen om duurzaamheid en milieubewust denken te bevorderen. In tegenstelling tot zijn landelijke collega’s ziet Van der Meer geen heil in de halvering van de veestapel. “Dat werkt hier niet. Maar we bevinden ons wel in een transitie die we alleen samen goed kunnen doormaken. We willen dus absoluut in gesprek met agrariërs. Zij worstelen met zo veel regelgeving. Als gemeente willen wij kijken waar we hen kunnen helpen.”

Kansen
Uiteindelijk moet iedereen gelijke kansen krijgen volgens Van der Meer. Dit geldt op ieder vlak. “Heb je een mooi idee, dan willen wij daar zeker de ruimte voor bieden” vertelt de sociaal democraat enthousiast. “Daarbij vinden wij kwaliteit uiterst belangrijk. Wij zien er dan ook geen heil in om bijvoorbeeld een basisschool in een kleine kern open te houden, als de kwaliteit van het onderwijs in het geding zou komen. Ik hoop dat iedereen in Land van Cuijk de kansen krijgt die ik zelf ook heb gekregen.”

Als gemeente naast de burgers staan, en niet er boven. Ook dat ziet de D66-voorman als een uiting van gelijkheid en de sleutel tot participatie. “Ik zou het echt tof vinden als we zes zetels bemachtigen. Maar het moet niet zijn dat als ik op één van die zetels zit, ik een ander persoon ben. We moeten als gemeente ook mensen zijn. Ik ben ook gewoon een inwoner. Gewoon Thomas.”

Meer berichten