<p>Stichting Kakelbont wil in Cuijk woonunits voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking realiseren.</p>

Stichting Kakelbont wil in Cuijk woonunits voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking realiseren.

(Foto: Martijn Schwillens)

Plan voor zorgunits in Cuijk-centrum ‘verdient eerlijke heroverweging’

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | Een initiatief van Wooninitiatief Stichting Kakelbond om in Cuijk zeven woonunits voor jongvolwassenen met een verstandelijke handicap te realiseren, werd onlangs van tafel geveegd door de gemeente Cuijk. De initiatiefnemers willen nu dat de Land van Cuijkse gemeenteraad zich buigt over het plan. “Wij vinden dat ons plan een eerlijke heroverweging verdient”, stelt Chris van Alem namens de Stichting Kakelbont.

De initiatiefnemers voelen zich ‘onheus en oneerlijk bejegend’ door de gemeente Cuijk, omdat de beoogde locatie - op de hoek van de Sint Annastraat en Mariaplein - door wethouder Maarten Jilisen (Liberaal LvC) zowel in april als mei 2021 is aangedragen. Stichting Kakelbont heeft vervolgens een plan voor deze plek uitgewerkt, die medio december is afgewezen. “Ten aanzien van uw plannen concluderen we dat dit teveel ten koste gaat van hat schaarse groen dat we in het centrum van Cuijk hebben. Ook gaat een deel van de buitenruimte van het kinderdagverblijf (van Spring, red.) verloren als gevolg van de ontwikkeling”, schrijft de gemeente. Ook ‘de grote groei van zorg gerelateerde ontwikkelingen’ in het centrum van Cuijk is volgens de gemeente reden om de plannen af te wijzen. De gemeente wil dat Kakelbont aansluiting zoekt bij bestaande ontwikkelingen. 

‘Als deze locatie niet haalbaar is, waarom is die ons dan aangeboden? Dit riekt naar onbehoorlijk bestuur’

Oneigenlijk en grievend
“Wij vinden dat de gemeente zich van oneigenlijke en grievende argumenten bedient”, stellen de stichtingsbestuursleden Jeffrey Dado en Chris van Alem in een brief aan de (nieuwe) gemeenteraad. “Dit zorgt voor boosheid, want het betreft een bouwlocatie die door de gemeente zelf is voorgesteld. Het ontwerp is opgesteld op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente. Als deze locatie niet haalbaar is, waarom is die ons dan aangeboden? Dit riekt naar onbehoorlijk bestuur.” Ook de zorg over de groei van zorggerelateerde ontwikkelingen is volgens de stichting flauwekul. “Uit geen enkel beleidsdocument blijkt enige zorg en ons is ook niet bekend dat er een quotum zou moeten gelden voor wonen van mensen met een beperking in Cuijk, Dit riekt naar validisme (discriminatie en stigmatisering, red.).”
Kakelbont wil dat de Land van Cuijkse gemeenteraad de plannen nu opnieuw bekijkt en beoordeelt.

Meer berichten