<p>De nieuwe politieke gezichten in het Land van Cuijkse college van B en W: CDA&#39;er Mark Janssen-van Gaal en Antoinette Maas van GroenLinks/PvdA.</p>

De nieuwe politieke gezichten in het Land van Cuijkse college van B en W: CDA'er Mark Janssen-van Gaal en Antoinette Maas van GroenLinks/PvdA.

(Foto: Martijn Schwillens)

‘Ik hoop dat we kunnen zorgen voor een verfrissende inbreng’

  •   keer gelezen   Politiek

LAND VAN CUIJK | De nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk kent zeven wethouders. Twee van hen hebben nog geen verleden als politiek-bestuurder in één van de vijf ‘oude’ gemeenten: Mark Janssen-van Gaal (CDA) en Antoinette Maas (GroenLinks/PvdA). Tijd dus voor een kennismaking. “Ik hoop dat we kunnen zorgen voor een verfrissende inbreng”, aldus Janssen-van Gaal.

Door Martijn Schwillens

Het wethouderschap is Maas niet nieuw. De afgelopen raadsperiode was ze ruim drie jaar wethouder in Helmond. “Een stad in de metropool Eindhoven, centrumstad van de Peel. Er zijn meerdere raakvlakken met het Land van Cuijk. Bovendien heb ik grotendeels dezelfde portefeuilles (duurzaamheid, milieu, mobiliteit en nu ook natuur) als in Helmond. Het is erg leuk om aan het begin van iets nieuws te mogen staan”, zegt Maas, die opgroeide in Gemert en sinds kort in Rijkevoort woont. Janssen-van Gaal is nieuw als wethouder, maar zeker niet onervaren qua politiek. Zo was hij hiervoor raadslid in Mill en de campagneleider van het CDA bij de herindelingsverkiezingen. “Deze verkiezingsuitslag had niemand verwacht. Bouke de Bruin en Joost Hendriks waren onze twee kandidaat-wethouders, maar al snel had ik in de gaten dat we er wel eens drie zouden kunnen gaan leveren. Toen was de eer ook aan mij.”

Integrale aanpak
Janssen-van Gaal verruilde een baan bij een zorgcoöperatie en een nevenfunctie bij de Rabobank in voor het wethouderschap (o.a. ruimtelijke ordening, landbouw en gemeentelijk vastgoed). “Als gemeenteraadslid stond ik vaak al aan de frontlinie bij politieke gebeurtenissen, maar ik hoop ook dat mijn ervaring in het bedrijfsleven en de zorg meerwaarde heeft voor de dossiers. Ik wil, zoals het risico in elk beroep, voorkomen, dat ik over een paar jaar roep: ‘Maar zo doen we het altijd.’ Daarom ben ik ook zo blij met de diversiteit qua mensen binnen het college”, zegt hij. Maas vult aan: “Veel vraagstukken, of het nu om woningbouw of de energie- of landbouwtransitie gaat, moeten integraal opgepakt worden. Veel portefeuilles raken elkaar. Hoe gaan we om met de beschikbare grond, hoe voldoen we aan alle doelstellingen. En als het om de directe raakvlakken van de portefeuilles van Mark en mij gaat; hoe zorgen we voor het milieu, maar ook voor onze boeren. We zoeken op alle gebieden de verbinding.” Janssen-van Gaal: “De ambtelijke organisatie is groter geworden, waardoor we meer kunnen.”

‘We streven naar zoveel mogelijk unanimiteit in de gemeenteraad en draagvlak in de samenleving’

Ambities en draagvlak
Beide wethouders zijn het erover eens dat het Land van Cuijk als grote gemeente best ambitieus mag zijn. “Er ligt een collegeverklaring. Zodra de gemeenteraad heeft aangegeven welke onderwerpen als speerpunten behandeld moeten worden door het college, kunnen we aan de slag met een raadsprogramma. Richting provincie en Rijk kun je als grote gemeente gemakkelijker een vuist maken als je iets wilt bereiken. Maar je moet niet alleen groot zijn qua vierkante kilometers, we moeten vooral laten zien dat we groots zijn in onze daden”, citeert Janssen-van Gaal SP-fractieleider Bregje van Lieshout. Maas: “Vanwege de grotere ambtelijke slagkracht kunnen we gemakkelijker onze ambities verwezenlijken. Daarbij streven we naar zoveel mogelijk unanimiteit in de gemeenteraad en draagvlak in de samenleving.”

Borging en draagvlak
In de grootsheid van de nieuwe gemeente (90.000 inwoners) schuilt het gevaar onherkenbaar te worden voor de eigen inwoners. “Vandaar de kernendemocratie”, benadrukt Janssen-van Gaal. “We hebben gebiedsmakelaars die een vast aanspreekpunt worden voor een wijkraad of voetbalclub. Waarbij mensen terecht kunnen als ze een goed idee voor de samenleving hebben. Als gemeente willen we laagdrempelig bereikbaar zijn. Een klein, maar wel mooi voorbeeld, vind ik een recent initiatief in mijn eigen woonwijk, waar de bewoners met kinderen de drie offertes voor nieuwe speeltoestellen kregen voorgelegd en ze zelf mochten stemmen welke toestellen het moesten worden. Dat is een van de vele manieren om inwoners betrokken te houden.”

Meer berichten