Raadsprogramma dRaad is klaar; ‘Balanceren, aanhalen, vieren en loslaten’

  •   keer gelezen   Politiek

LAND VAN CUIJK | Het raadsprogramma van de gemeente Land van Cuijk is klaar. Het wordt behandeld in de raadsvergadering van 7 juli. De afgelopen maanden heeft een team van raadsleden, ondersteund door ambtenaren, hier hard aan gewerkt. Bij de vorming van de coalitie CDA, Team Lokaal, Liberaal LVC en GroenLinks-PvdA werd gekozen voor een coalitieverklaring in combinatie met een raadsprogramma, in plaats van de traditionele insteek van een coalitieakkoord. In de raadsperiode 2018-2022 werkten zo’n 15% van alle gemeentes met een raadsprogramma.

De uitnodiging van de coalitie om samen aan de slag te gaan met een raadsprogramma werd door de raad omarmd. In een raadsprogramma werken zoveel mogelijk partijen die zijn vertegenwoordigd in de raad, belangrijke thema’s zover als mogelijk samen uit.

De raadsleden Peter Stevens (CDA), Judith Logtens (VVD), Esmee van der Ham (GroenLinks/PvdA), Corine Jeckmans (CDA) en Marco van den Berg (Team Lokaal) startten in maart als trekkers van het proces. Vrijwel alle partijen dachten en werkten vervolgens mee aan het raadsprogramma.

Marco van den Berg, raadslid Team Lokaal: “Als trekker van het sociaal domein wist ik dat ik moest zorgen dat zeker de SP en de VVD aan tafel kwamen. D66 had al kenbaar gemaakt constructief te willen mee werken. Dan had ik voor mijn gevoel de kaders van het sociaal domein al te pakken. Het enthousiasme waarmee beide partijen al direct op mijn uitnodiging reageerden, zette de toon voor de verdere discussies. Het was duidelijk dat de belangen van onze mensen en niet die van de partijen zelf voorop stonden. We kwamen dan ook in no-time tot een unaniem mooi kader voor het college”.

Een raadsprogramma is niet bedoeld om unanimiteit af te dwingen. Het is bedoeld om alle wijsheid van de hele volksvertegenwoordiging mee te wegen in een besluit. Besluiten van het gemeentebestuur in meerderheid, zijn niettemin ‘gewoon’ legitieme besluiten. Wel kan het streven van het college zijn om geen genoegen te nemen met een meerderheidsbesluit. Alle partijen in de raad maken zich hard voor het meewegen van het minderheidsstandpunt.

Esmee van der Ham, raadslid GroenLinks-PvdA: “Ik mocht de kar trekken bij de tafel ruimte. Van te voren kon ik al wel inschatten dat er een aantal kritische punten zouden zijn waar veel discussie op zou ontstaan. Zoals verwacht is dit gebeurd, maar de gesprekken waren van zulke constructieve aard dat de partijen elkaar ook weer heel snel vonden en tot gezamenlijke consent kwamen. Vooraf waren sommigen wat sceptisch, begrijpelijk. Uiteindelijk ben ik supertrots op de constructieve houding van eenieder in dit proces!”

Behalve dat raadsprogramma’s voor alle partijen meer mogelijkheden bieden om onderwerpen te agenderen, zorgt het ook voor meer dynamiek in de raad omdat de scheidslijn tussen coalitie en oppositie vervaagt.

Ook trekker Corine Jeckmans, raadslid CDA is zeer positief over de samenwerking tijdens de totstandkoming van het raadsprogramma. “Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven vooruitgang, en met elkaar samenwerken succes. En deze samenwerking kunnen we zien als een groot succes. Voor de komende tijd hoop ik dat we de focus op het positieve blijven houden. We zijn zo gewend om te onderzoeken wat er niet goed gaat dat we moeten voorkomen dat we over het hoofd zien wat er wél goed gaat”. 

Het raadsprogramma dRaad is te vinden op de website van de gemeente.

Meer berichten