Fractievergadering Graafse VVD

  •   keer gelezen   Politiek
GRAVE - Op woensdag 14 januari houdt de Graafse VVD een openbare fractievergadering in Grave.

[image=296967]

Op deze avond wordt als voorschot op de vergadering van de gemeenteraad van 27 januari gesproken over de vaststelling (paraplu)bestemmingsplan seksinrichtingen, rapportage haalbaarheid breedband Land van Cuijk, verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Grave 2015, (Veer)krachtig Bestuur Provincie Noord-Brabant en herijking subsidiebeleid.
De VVD bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in de Poort van Cleve, Hamstraat 1 te Grave. Voor iedereen vrij toegankelijk.
Meer berichten