Kritiek op beleidsnota buitengebied Boxmeer

  •   keer gelezen   Politiek
OEFFELT | De gemeenteraad van Boxmeer buigt zich later deze maand over nieuwe regelgeving voor horeca in het buitengebied. Wat mag wel en wat mag niet? Bewonersgroep Rust op de Heide in Oeffelt vreest ‘elk weekend feest’ en heeft inmiddels geageerd tegen de beleidsnota, die op donderdag 9 april wordt behandeld in de commissie.

Door Martijn Schwillens

[image=305049]

In een uitvoerige protestbrief aan alle raadsleden van de gemeente Boxmeer doet Rust op de Heide uit de doeken waar het volgens de bewonersgroep aan schort. Zo zou de schoen wringen bij de mogelijkheden voor ‘horeca binnen een kleinschalige recreatieve setting, met de mogelijkheid tot zaalverhuur voor bruiloften, bedrijfsfeesten en partijen’. “Voor ons, als verontrustende bewonersgroep rond Heide 8 (groepsaccommodatie De Heide, red.) staat in ieder geval vast dat die locatie niet als geschikt kan worden beoordeeld als omgevingsfactoren worden meegenomen, zoals de notitie belooft”, schrijft de bewonersgroep uit Oeffelt. “Een dergelijk horeca-object moet voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een ‘full-time’ partycentrum en het is zeer de vraag of in het buitengebied locaties bestaan die als geschikt kunnen worden geacht voor een dergelijk horeca-object. In het algemeen zien we het voorstel tot invoeren van partygelegenheden binnen de zogenaamde kleinschalige horeca-optie als ongewenst en bovendien in tegenstelling met het standpunt om de categorie ‘harde horeca’ (discotheken, nachtclubs en partycentra, red.) in het buitengebied niet toe te staan.”

‘Onvoldoende en gevaarlijk’
Ook de infrastructuur in het gebied rondom De Heide in Oeffelt zou volgens de omwonenden ‘onvoldoende en zelfs gevaarlijk voor de verkeersdruk zijn’. “Breedte, kwaliteit en verlichting [van de wegen] zijn voldoende voor kleinschalige recreatie, maar onvoldoende bij grootschalige bruiloften en partijen, overdag, maar in onaanvaardbare mate ‘s avond. De mate van overbelasting is gezien de concentratie en nabijheid van bewoonde bebouwing onacceptabel groot. De locatie bevindt zich nu eenmaal in een omgeving waarin veel mensen wonen. Het is tevens de vraag of de parkeercapaciteit voldoende is voor de piekbelastingen van de feesten.”
Ook het aantal toegestane feesten is Rust op de Heide een doorn in het oog: “De mogelijkheid van twaalf party’s per jaar zal in de praktijk benut worden in drie zomermaanden. Dat kan betekenen dat er in deze maanden elk weekend feest is. Ook stellen we vraagtekens met betrekking tot handhaving.”
Meer berichten