CDA: Onderzoek naar studentenhuizen in Cuijk

  •   keer gelezen   Politiek
CUIJK - De CDA-fractie in de gemeente Cuijk gaat bij de raadsvergadering van 20 april het college van B en W vragen om onderzoek te laten doen naar studentenhuisvesting en tijdelijke huisvesting in Cuijk. "Op dit moment lijkt er geen huisvestingstekort te zijn in Nijmegen. Toch zijn er zo nu en dan studenten die, vooral tijdens de start van het studiejaar, woonruimte in Cuijk zoeken, nadat dat in Nijmegen niet gelukt is", aldus fractievoorzitter Joost Hendriks.

[image=258925]

"Cuijk ligt vlakbij Nijmegen en station Nijmegen-Heyendaal is per trein snel te bereiken. Daarnaast zou er ook een behoefte kunnen ontstaan van studenten om zich in Cuijk te vestigen", legt Hendriks uit. "Uiteraard heeft Nijmegen als grote studentenstad in ieder geval een ‘andere aantrekkingskracht’ dan Cuijk, maar wellicht liggen er desalniettemin kansen. Ook Cuijk en de regio kunnen er op positieve en duurzame wijze van profiteren. De Cuijkse winkels, horeca maar ook het culturele en sportieve aanbod c.q. verenigingsleven zou er voordeel aan kunnen hebben. Daarnaast is er een groep mensen op zoek naar tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld vanwege echtscheidingen of anderszins. Wellicht is dat ook een ‘doelgroep’. Uiteraard dienen de mogelijkheden en randvoorwaarden nog nader te worden onderzocht op haalbaarheid."
Hendriks verwijst verder naar Lent, waar dergelijke huisvesting al is gerealiseerd en ziet in de komst van studenten naar Cuijk ook een mogelijke maatregel tegen de krimp. Bij 'groen licht' door de Cuijkse gemeenteraad zouden de resultaten van het onderzoek in de tweede helft van 2015 bekend moeten zijn.
Meer berichten