Nieuw plan voor bedrijventerrein in Stevensbeek

  •   keer gelezen   Politiek

STEVENSBEEK - Het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis wil de ontwikkeling mogelijk maken van een kleinschalig bedrijventerrein aan de Kloosterstraat in Stevensbeek. Om het initiatief mogelijk te maken, moet het vigerende bestemmingsplan worden aangepast.

[image=305459]

“In de vorige bestuursperiode is er een initiatief geweest voor een tiental bedrijfsvestigingen, maar die schaal vinden wij niet passen bij Stevensbeek. Daar hebben we Molenveld in Wanroij en - als dat wordt ontwikkeld - Peelkant Oost in Sint Anthonis voor”, zegt wethouder Pierre Reijnen van Ruimtelijke Ordening. Om er aan toe te voegen dat een kleinschalig bedrijvenparkje met vier kavels op het terrein van grondeigenaar Bert Arts in de ogen van het college wel past.
Op de beoogde bouwlocatie, nu nog een stuk akkerland net binnen de bebouwde kom van het dorp, mogen zich wat het college betreft vier bedrijven (categorie 1 of 2) vestigen, inclusief een bedrijfswoning. “Voor elk van de vier kavels heeft zich een gegadigde gemeld”, zegt de CDA-wethouder. Hij wijst er op dat het zonder uitzondering Stevensbeekse ondernemers zijn.
De gemeente verleent alleen medewerking aan de plannen, als aan een drietal voorwaarden is voldaan. Zo moet er een exploitatieovereenkomst worden afgesloten. Ook eist de gemeente dat vóór de vaststelling van het bestemmingsplan voorlopige koopovereenkomsten zijn gesloten tussen Arts en kandidaat-kopers. Verder moet in het bestemmingsplan de regel worden opgenomen dat eerst het bedrijfsgebouw wordt gebouwd en daarna pas de bedrijfswoning. “Het is een serieus initiatief, maar we willen voorkomen dat anderen de indruk krijgen, dat het een verkapte woonlocatie wordt.”
Nadat de plannen van de initiatiefnemer Arts bij de gemeente binnen is, wordt het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage gelegd, met de mogelijkheid dat zienswijzen worden ingediend. Ook is het college voornemens om de provincie Noord-Brabant te consulteren. Volgens de wethouder komt het plan pas de zomervakantie in de gemeenteraad.

Meer berichten