Brede School Oost op Visio-terrein Grave?

  •   keer gelezen   Politiek
GRAVE | De schetsen voor een toekomstvisie op het Koninklijke Visioterrein in Grave stonden twee weken geleden in de volle breedte in de gemeentebijlage van De Maas Driehoek. Deze visie gaat over het westelijke deel van het terrein en wordt op 7 juli in de gemeenteraad van Grave vastgesteld. Volgende week wordt in de raad echter eerst nog gesproken over aankoop van het oostelijke deel voor de realisatie van een Brede School.

Door Annelies Graafsma

[image=307806]

Portefeuillehouder en burgemeester Lex Roolvink toont ambitie met dit grote project. De sloop van de huidige gebouwen begint na de zomer. Op 3 juni wordt er in de gemeenteraad gesproken over de ‘extra’ aankoop van het oostelijke terrein en de bouw van een Brede School Oost (Hartenaas en De Sprankel) aldaar. Zij kunnen dan ook 0- tot 4-jarigen opvangen. “De schoolbesturen zijn enthousiast, omdat de scholen niet twee keer hoeven te verhuizen”, weet wethouder Jeroen Joon (VVD).

Geen woningbouw Visio
Eerder wilde Visio nog dit oostelijke deel van het terrein in eigen bezit houden om er dertig woningen op te bouwen. Visio geeft geen reden waarom ze al zo snel op haar eerdere plannen terugkomt. Wel geeft de organisatie aan dat ze veel verwacht van een tweede school naast de eigen school voor blinde en slechtziende kinderen. In een nieuw raadsvoorstel staat de aankoop van de grond in dan ook in directe relatie met de kansen om de Brede School-Oost te realiseren (de school was eerder gepland in de Graafse wijk Estersveld, red).

Meer samen?
Het verplaatsen van de nieuwe Brede School roept bij sommigen vragen op. De bouwvoorbereiding in de wijk Estersveld was immers in een ver gevorderd stadium. Wethouder Erik Daandels (CDA) lichtte in de Commissie Ruimte van 12 mei toe waarom de plannen gewijzigd zijn. “De huidige locatie kent verkeerstechnisch nogal wat problemen. Op de nieuwe locatie staat de school voor kinderen met een visuele beperking van Visio (na de zomer gereed), er is een zwembad en een gymzaal voor gezamenlijk gebruik. De sportvelden liggen er omheen. Het zou zonde zijn om deze kans te laten liggen.” Wie zijn oor in de wijk te luister legt, hoort een genuanceerder verhaal: Duidelijk is dat men niet onverdeeld gelukkig is met de aanpassingen, er is angst voor vertraging.
Meer berichten