Vragen PvdA over oud jeugdhuis Sint Agatha

  •   keer gelezen   Politiek
SINT AGATHA - De PvdA in de Cuijkse gemeenteraad wil van het college van B en W weten welke plannen er liggen voor het oude pand van jeugdclub 't Staagje in Sint Agatha. Deze week publiceerde de gemeente een voorontwerp-bestemmingsplan voor het gebouw en volgens fractievoorzitter Rob Poel zijn omwonenden en de dorpsraad niet gehoord over de nieuwe bestemming van het oude pand.

[image=274873]

"In de laatste raadsvergadering van 24 februari hebben we als raad nog aandacht besteed aan het tijdig informeren en betrekken van belanghebbenden bij de proceduregang rond bestemmingsplanwijzigingen", stelt Poel, tevens inwoner van Sint Agatha. "Tot onze verbazing werd afgelopen woensdag op de gemeentepagina het voorontwerp-bestemmingsplan Liesmortel 17 (oude pand 't Staagje) gepubliceerd. Bij navraag bleek dat omwonenden, waaronder de directe buurman, niet voor overleg bij deze voorgenomen bestemmingsplanwijziging zijn betrokken. Ook de dorpsraad weet van niets. Ook wij als raad zijn niet eerder, bijvoorbeeld met een raadsinformatiebrief, geïnformeerd. Het pand schijnt inmiddels ook verkocht te zijn."

'Misinformatie'
Poel vervolgt: "Dat het niet of slecht betrekken van belanghebbenden bij een proceduregang of planvorming niet op zichzelf staat, bleek deze week maar weer eens uit de brieven die wij mochten ontvangen van de omwonenden van Beweegpark Padbroek en de glasvezelcentrale aan de Sportlaan in Cuijk. Zij voelen zich niet gehoord of betrokken bij de planvorming en/of proceduregang. Dit alles terwijl uw college de mond vol heeft over burgerparticipatie."

Schriftelijke vragen
PvdA Cuijk wil nu van het gemeentebestuur weten waarom er geen overleg heeft plaatsgevonden met onwonenden van de Liesmortel 17 of de dorpsraad, alsmede of de bestemmingsplanwijziging betrekking heeft op de verkoop van het pand en of dat het pand al verkocht is? En zo ja, waarvoor het pand in de toekomst wordt gebruikt.
Meer berichten