Dassenproblematiek Dommelsvoort opgelost

  •   keer gelezen   Politiek
BEERS - Na jaren gesteggel lijkt er eindelijk een oplossing te zijn gevonden voor de dassenproblematiek rondom de Kraaijenbergse Plassen in Beers. Een dassenburcht op die plek vormde jarenlang een belemmering om een start te maken met de aanleg van waterrecreatiepark Dommelsvoort. Dat probleem lijkt nu opgelost.

[image=138199]

“Het Ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven dat het zich niet langer verzet van verplaatsing van een dassenfamilie naar een ander leefgebied in Gassel”, vertelt wethouder Jeroen Joon (VVD). “Er moet nog wel het een en ander gebeuren in Gassel, maar er is geen beletsel meer om de dassen eindelijk te verhuizen.”

Beroep
Medio 2012 besloot de gemeente Cuijk beroep in te stellen tegen het besluit van de staatssecretaris van ELI (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) tot weigering van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en Faunawet voor het verplaatsen van een dassenfamilie uit het gebied Dommelsvoort naar het Gassels Broek. Naar aanleiding van dit beroepschrift heeft de Rechtbank verzocht om deze aangelegenheid in een mediationtraject te brengen, waarbij naast de gemeente Cuijk, ook het ministerie van ELI en het consortium J.V. Dommelsvoort VOF partij zouden zijn.
Naar aanleiding van het mediationtraject heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken op 22 januari 2014 aan J.V. Dommelsvoort vof een ontheffing onder voorwaarden verleend in verband met de verplaatsing van de dassenfamilie uit het gebied Dommelsvoort.

Convenanten
Joon geeft verder aan dat op maandag 17 maart de convenanten tussen Smals, Dommelsvoort en de gemeente Cuijk worden getekend.
Meer berichten