'VKP met AB’90 in coalitie Mill en Sint Hubert'

  •   keer gelezen   Politiek
MILL - Vier Kernen Partij (VKP) en Algemeen Belang'90 (AB'90) gaan een coalitie vormen in de gemeente Mill en Sint Hubert. Dat laten Sjors van Kempen en Erik Rietveld namens die partijen weten. Het tweetal laat weten dat de voorkeur uitgaat naar een college met twee wethouders.

[image=268054]

"In het kader van de coalitieonderhandelingen hebben verkennende gesprekken tussen de informateurs van VKP (Anne Derks en Sjors van Kempen) en de drie afzonderlijke fracties van Dorpslijst Langenboom, CDA en AB’90 plaatsgevonden. Tijdens deze constructieve gesprekken is duidelijk geworden dat de voorkeur voor alle partijen uitgaat naar een coalitie met twee partijen in de gemeente Mill en Sint Hubert. Dorpslijst Langenboom gaf daarbij aan niet aan een coalitie deel te willen nemen. Daarnaast heeft de invulling met twee wethouders voor alle partijen de voorkeur", aldus Van Kempen en Rietveld.

Coalitieprogramma
"Op basis van de verkennende gesprekken die afgelopen week hebben plaatsgevonden en het inhoudelijk politiek functioneren tijdens de afgelopen raadsperiode heeft VKP besloten om met AB’90 verder te willen gaan als coalitie", vervolgt het tweetal.
De komende periode zullen VKP en AB’90, met ondersteuning van gemeentesecretaris Coen Boode, aan de slag gaan met het uitwerken van het coalitieprogramma 2014-2018. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat kwaliteit boven snelheid zal staan. In het coalitieprogramma zullen met name de volgende thema’s een belangrijke rol gaan spelen:
• Dienstverlening door CGM voor de inwoners;
• CGM en samenwerking met o.a. de gemeenten in het Land van Cuijk;
• De drie transities vanuit de overheid: AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet;
• Jeugd- en ouderenbeleid;
• Leefbaarheid en woningbouw in alle vier de kernen;
• Huishoudboekje gemeente.

Portefeuilles
Parallel aan dit proces zullen de kandidaat-wethouders Erik van Daal (VKP) en Jos van den Boogaart (AB'90) samen met burgemeester Antoine Walraven aan de slag gaan voor de invulling van de diverse portefeuilles. Het streven is om op donderdag 17 april het coalitieprogramma 2014-2018 vast te stellen en beide wethouders, ter benoeming, voor te dragen aan de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert.
Meer berichten