Mookse coalitie is rond

  •   keer gelezen   Politiek
MOOK EN MIDELAAR - De drie winnaars van de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Mook en Middelaar hebben de coalitiebesprekingen afgerond. De DGP, PvdA en GroenLinks vormen in de nieuwe raadsperiode (de raadsleden werden onlangs benoemd) het college. Geertjan Wienhoven (DGP), Karin Peters (PvdA) en Pepijn Baneke zijn de drie wethouderskandidaten die uiterlijk 24 april geïnstalleerd worden.

[image=277625]

Bij de formering van de caoalitie was het creëren van een brede meerderheid het uitgangspunt. De DGP (vijf), PvdA (2) en GroenLinks (2) hebben in de nieuwe raad met negen van de dertien zetels een flinke meerderheid. In de afgelopen raadsperiode hadden CDA (twee) en VVD (vijf) een nipte zeven tegen zes meerderheid.
De onderlinge verschillen tussen de drie nieuwe partners zijn niet groot. De nieuwe coalitie wil de berokkenheid van de burgers weer voor zich winnen. "Hoewel de dorpsraden wel bij de besluitvorming betrokken werd, was de afstand tussen burgers en gemeenteraad te groot", vindt Geertjan Wienhoven, die namen de dGP weer terugkeert in het Mooks college.
De drie partners zijn het op gebied van samenwerking met elkaar eens. Als zelfstandige gemeente is en blijft Mook en Middelaar een betrouwbare en loyale samenwerkingspartner voor Noord-Limburg, het Rijk van Nijmegen en in het bijzonder de gemeente Heumen.

Portefeuilleverdeling
De drie wethouders vullen in het nieuwe college samen 2,0 fte in. Geertjan Wienhoven is als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeking en Financiële Zaken (volkshuisvesting, monumenten, gemeente eigendommen, grond- en pachtzaken, Hart van Mook en financieën) in portefeuille. Het is eerste loco burgemeester en vervult 0.8 fte.
Namens de PvdA keert Karin Peters terug als wethouder. Zij vervult 0.7 fte. Haar portefieuille Wmo bestaat uit welzijn, sociale zaken, volksgezondheid, sociaal cultureel werk, onderwijs, sociale werkvoorziening en de decentralisaties in het sociaal domein.
Pepijn Baneke (0,5 fte) beheert namens GroenLinks de portefeuille OR en Economie. Deze bestaat uit openbare werken, milieu- en afvalbeleid, Toerisme en recreatie, Hotel de Plasmolen, Korendal, bedrijventerreinen en verkeer en vervoer.Meer berichten