Millse coalitie: geen bokkensprongen

  •   keer gelezen   Politiek
MILL – Met de overhandiging van het eerste exemplaar aan burgemeester Antoine Walraven presenteerden Sjors van Kempen van VKP en Erik Rietveld van AB’90 namens de beide partijen het coalitieprogramma 2014-2018 van de gemeente Mill en Sint Hubert.

[image=280083]

Vertegenwoordigers van VKP en AB’90, ondersteund door gemeentesecretaris Coen Boode, hebben het programma met als titel ‘Kansen bieden, op weg naar een betrokken samenleving’ samengesteld. De coalitiepartners benadrukken dat in het programma kwaliteit boven snelheid staat en dat het ingezette beleid in de gemeente en de regio wordt gecontinueerd. Grote bokkensprongen zullen niet worden gemaakt. Consolideren en waar mogelijk verbeteren van verworvenheden, dat is de waar VKP en AB’90 de komende vier op willen insteken. “Nieuwe ontwikkelingen beperken we tot de noodzakelijke. Hiermee willen we verantwoord financieel beleid voeren”, laten de ‘formateurs’ weten.
Speerpunten zijn de leefbaarheid in de vier kernen, jeugd- en ouderenbeleid en de drie decentralisaties. De coalitiepartijen willen de betrokkenheid van de inwoners bij ontwikkelingen in hun directe omgeving vergroten. VKP en AB’90 zetten in op een sterke samenwerking met de gemeenten in het Land van Cuijk, de regio en Brabant Noordoost.
Het coalitieprogramma wordt tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 mei besproken door de gemeenteraad.
Meer berichten