Ook CDA Mill wil nu herindeling op agenda

  •   keer gelezen   Politiek
MILL | In navolging van zijn CDA-collega's in Grave en Cuijk zet ook fractievoorzitter Edwin van Schipstal van het CDA Mill openlijk vraagtekens achter de resultaten die binnen het Land van Cuijk zijn bereikt sinds de ondertekening van het Graafs Manifest in 2012. "Wij missen een volledig vertrouwen om samen te werken aan een sterk Land van Cuijk", aldus van Schipstal.

"Bij de behandeling van de strategische visie Land van Cuijk hebben wij onze zorgen uitgesproken over het gebrek aan resultaten in de periode sinds de vaststelling van deze visie in 2012. Gelukkig werd dit door ons allemaal onderkend", vervolgt Van Schipstal. "Bij vaststelling van het nieuwe, oude Graafs manifest is beterschap beloofd. Het eerste signaal wat ons echter bereikt is het mogelijk mislukken van de grondbank binnen het Land van Cuijk. Dit simpele voorbeeld bevestigt het beeld wat rondom de vaststelling van het Graafs Manifest al in onze partij leefde; We raken achter op onze omgeving. We hebben in korte tijd alle gemeenten in de regio Noordoost-Brabant een richting zien kiezen om de opgaven waarvoor zij staan met voldoende ambtelijke en bestuurlijke kracht aan te gaan."

'Vertrouwen bijna kwijt'
Het CDA in Mill wil nu, net als veel andere politieke partijen in het Land van Cuijk een gemeentelijk herindeling op de politieke agenda. "Het vertrouwen in het herpakken van de snelheid binnen het Land van Cuijk zijn wij bijna kwijt. De huidige snelheid en signalen komen erg naar binnen gericht over. Een volledig vertrouwen om samen aan een sterk Land van Cuijk te werken missen wij. Vanuit financieel en bestuurskrachtig oogpunt stelt het Millse CDA zich op het standpunt dat zowel bestuurlijke en ambtelijke opschaling niet langer onbesproken moet blijven."

[image=250157]
Meer berichten