Raad Cuijk akkoord met 'bescheiden' Kadernota

  •   keer gelezen   Politiek
CUIJK | De Cuijkse gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met de Kadernota 2016, die wordt gebruikt als voorbereiding op de begroting. Omdat de gemeente Cuijk vanaf 2017 zwarte cijfers schrijft, komt het niet tot nieuwe bezuinigingen. "De kadernota is misschien sober, bescheiden en degelijk, maar dat is niet erg als je weinig geld hebt", wist fractievoorzitter Silvia Derks (PvdA).

[image=277958]

De raadsvergadering verliep in een goede sfeer, al kwam het wel tot harde woorden tussen SP-fractievoorzitter Bregje van Lieshout en WMO-wethouder Jos Nielen (CDA) over de zorg. "Onze zorgen over de zorg zijn het afgelopen jaar alleen maar toegenomen", aldus Van Lieshout. "We komen geld tekort voor de WMO en zijn blij dat Cuijk anderhalve ton heeft vrijgemaakt om dat tekort te dichten, maar we vragen ons af of dat genoeg is voor de toekomst."
Van Lieshout schermde met meerdere 'gevallen' van mensen die in de problemen zouden zijn gekomen door de nieuwe WMO. "Mensen krijgen te horen: verkoop dan je huis maar." Nielen wilde dat Van Lieshout man en paard noemde, maar zij weigerde dat wegens privacyoverwegingen. CDA, ABC en VVD toonden zich geïrriteerd door de woorden van de SP, die een motie om 7 ton per jaar extra uit te trekken voor de zorg het niet zag halen. "Wij zien het glas liever halfvol", zei Helma Pluk van ABC.

Wel of geen ambitie?
Meer kritiek was er overigens wel, vooral op het ambitieniveau van het huidige college. "Dit college past vooral op de winkel, voert de lopende zaken uit en accepteert nogal makkelijk als iets niet goed gaat", vond Hans Kerskes (D66). Onzin, pareerde wethouder Gerard Stoffels (ABC): "We hebben zelfs heel veel ambitie! RBL Haps, Dommelsvoort, de Maaslijn, de IDOP's, snelfietsroute en zo kan ik nog wel even doorgaan. Alleen nog even geduld hebben."
D66, VVD, ABC en CDA hielden Nielen wel voor de reservepositie van de gemeente 'goed in de gaten te houden'. Die zegde toe niet onnodig in te zullen teren op de reserves.
Meer berichten