Accommodatie AV Sporting en Royals opgeknapt

  •   keer gelezen   Politiek
BOXMEER | De accommodatie van atletiekvereniging AV Sporting Boxmeer en honkbalclub HSV Royals zal binnen een jaar een opknapbeurt krijgen. De toezegging van vorig jaar dat een bedrag gereserveerd zou worden voor de opknapbeurt, heeft geleid tot een reservering van 180.000 euro in de afgelopen donderdag door de raad aangenomen Kadernota.

[image=224668]

"We zijn er lang mee bezig geweest, maar het ziet ernaar uit dat het dan toch gaat lukken om de atletiekvoorziening in Boxmeer op peil te brengen. Er is 180.000 euro in de Kadernota aangegeven om de voorziening waar AV Sporting Boxmeer en HSV Royals huisvesten te verbeteren. Want iedere sportvereniging verdient een goede accommodatie", aldus VVD-fractievoorzitter Judith Logtens, die zich al jaren hardmaakt voor verbetering van de atletiekvoorziening.
In 2013 zag de gemeente Boxmeer nog geen heil in deze plannen. Vorig jaar, nadat de VVD toetrad tot de coalitie, werd bij de begrotingsbehandeling de toezegging gedaan dat financiële ruimte gezocht zou worden om een opknapbeurt mogelijk te maken. Die zoektocht heeft nu dus geleid tot de reservering van 180.000 euro.
Meer berichten