Provincie tikt Gennep op vingers over Rondweg

  •   keer gelezen   Politiek
GENNEP / MILSBEEK - Het raadsbesluit niet in te stemmen met het Bestemmingsplan Rondweg Milsbeek kan niet vernietigd worden. De Gennepse oppositiepartijen CDA, PvdA en VVD hadden Gouverneur Theo Bovens verzocht de gang van zaken aan te kaarten bij de Minister van Infrastructuur&Milieu met de bedoeling dat deze het besluit bij de Kroon zou voordragen voor vernietiging. In een schriftelijke reactie laat de de Commissaris van de Koning weten dat verzoek niet te honoreren maar hij tikt in dezelfde brief het Gennepse gemeentebestuur op de vingers.

[image=296350]

Bovens schrijft dat hij er 'aan hecht op te merken dat burgers moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbaar, in de zin van consistent, bestuur'. Vanuit dat oogpunt plaatst het college van GS van de Provincie Limburg vraagtekens bij de handelswijze, ondanks het feit dat het besluit 'democratisch gelegitimeerd en strikt formeel-juridisch niet verkeerd genomen is.

Geen vernietiging
Tot het verzoek om het besluit Bestemmingsplan Rondweg Milsbeek voor te dragen voor vernietiging bij de Kroon kan niet worden overgegaan. Gouverneur Bovens, die meldt dat GS van Limburg zulke verzoeken kan doen, schrijft GS oordeelt dat de Kroon daarvoor niet het bevoegde orgaan is. Het is de rechter die kan toetsen of besluiten volgens de juiste procedure genomen zijn. Bovendien is vernietiging niet mogelijk zolang nog tegen het besluit in beroep gegaan kan worden of er bezwaar tegen aangetekend kan worden.
Meer berichten