Van gemeenschapshuis tot Hansa

  •   keer gelezen   Politiek
BOXMEER - De gemeenteraad van Boxmeer heeft afgelopen woensdag unaniem ingestemd met de begroting voor 2014. Verder werd besloten onderzoek te doen naar de realisatie van huurwoningen en één multifunctioneel gebouw in Vierlingsbeek.

[image=262248]

De haalbaarheidsstudie naar één gemeenschapsaccommodatie in Vierlingsbeek - een voorstel van VDB/LO, CDA en PK - werd raadsbreed aangenomen. “Verenigingen zijn nu nog ondergebracht in Het Joffershof, JOC-gebouw en Concordia, waarvan de uitbater heeft aangegeven de zaak te willen voorkomen. Dat neemt als risico met zich mee dat er dan geen locatie meer is voor grote activiteiten, zoals carnaval”, stelde VDB/LO-fractievoorzitter Hermanussen. B en W zegden toe zo snel mogelijk te gaan overleggen met de dorpsraad.

Huurwoningen
De raad ging ook unaniem akkoord met een motie van LOF, CDA en VDB/LO om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de gemeente om huurwoningen te bouwen. “Er moet meer beweging komen op de huurdersmarkt. Die zit helemaal vast”, wist CDA-fractieleider Stiphout.
Een onderzoek naar de aanleg van een atletiekbaan in Boxmeer (voorstel VVD, PK en SP) werd door het college ontraden. "Een atletiekbaan gaat al snel zes tot acht ton kosten", wist wethouder Hendriks (LOF).

Hansa
Vijf van de zes oppositiepartijen eisten van het college dat zij ‘voor maart 2014 met helderheid komt’ over de bouw van Hansa op Sterckwijck. “Een onverstandige motie”, vond wethouder Hendriks (LOF). “Het is niet alsof de bedrijven in de rij staan om zich daar te vestigen. Waarom zouden we het risico willen lopen dat Hansa zich vanwege zo’n deadline terugtrekt?”
Toezeggingen deed het college ook. “Een voorstel over nieuwbouw van het Elzendaalcollege komt in januari 2014 in de raad”, zei Hendriks. “Het Land van Cuijk gaat zich profileren als AgriFood Capital. Deze regio moet het beste gebied qua AgriFood van Nederland worden”, vervolgde burgemeester Van Soest. Wethouder Ronnes (CDA): “We zijn met vijf partijen in onderhandeling over (recreatieve) invulling van ‘t Schaartven.”

Kritiek
Kritiekloos verliep de vergadering niet. PK miste een demografische paragraaf in de begroting, Nieuw Boxmeer wilde meer transpirantie en de SP had de raadsvergoeding graag verlaagd gezien. Raadsleden in Boxmeer krijgen nu 900 euro per maand. "Dat zou een besparing van 45.000 euro per jaar opleveren die dan geïnvesteerd zou kunnen worden in armoedebestrijding", stelde SP-fractievoorzitter Gerard Everink. De motie werd alleen door de eigen partij gesteund.
Ook moties voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding, een overgangsregeling voor het peuterspeelzaalwerk, subsidie voor de bibliotheken in Overloon en Vierlingsbeek, een jaarlijkse vrijwilligersdag, cameratoezicht op Boxmeerse pleinen en openstelling van het gemeentehuis op koopavonden haalden het niet.
Meer berichten