Ronnes: "Boxmeer kan tegen een stootje"

  •   keer gelezen   Politiek
BOXMEER - Mocht Erik Ronnes (CDA) bij de verkiezingen in maart niet herkozen worden, dan gaat de wethouder financiën in ieder geval de boeken in als de man die Boxmeer in vier jaar tijd weer financieel gezond wist te maken. “Onze startpositie in 2010 was min 2,6 miljoen euro. Dat is structureel omgebogen. En voor 2014 verwachten wij een licht overschot”, stelt Ronnes.

[image=218950]

Waarmee niet meteen de vlag uitgaat op het Raadhuisplein, legt Ronnes uit. “Want voor de jaren na 2014 dreigen nog (kleine) tekorten en er zijn nog een paar onzekere factoren vanwege de transitie. Maar onze reservepositie (16,5 miljoen euro) is inmiddels goed. De gemeente Boxmeer kan tegen een stootje.”
Het Boxmeerse college wil toekomstige bezuinigingen vooral realiseren door te snijden in eigen vlees. “We hebben de afgelopen jaren al structureel drie ton bezuinigd op de ambtelijke organisatie. Het aantal FTE’s is teruggebracht van 206 naar 183. Maar ook door te durven afschrijven op de bibliotheken, Meander en De Weijer. Op alle vlakken is Boxmeer trendsettend geweest. Maar we geloven dat er nog meer bespaard kan worden. Door de bedrijfsvoering aan te passen, het wagenpark te verduurzamen en samenwerking in de regio verder uit te diepen. In 2010 stonden we er heel slecht voor, nu doen we het gewoon heel goed. Daarom draagt de begroting ook de naam ‘Fundament met perspectief’.”

Nieuw beleid
De gemeente Boxmeer is ‘voorzichtig met grote investeringen’. “Zodoende hebben we bijvoorbeeld gekozen om de randweg tussen Sterckwijck en Saxe Gotha voorlopig uit te stellen”, vervolgt Ronnes. “Maar bijvoorbeeld op het gebied van CPO’s (particulieren c.q. starters in groepsverband stimuleren om huizen te bouwen in de dorpen buiten Boxmeer, red.) scoort de gemeente erg goed. Verder investeren we jaarlijks twee ton in leefbaarheid en veiligheid, zoals in nieuwe speelvoorzieningen en in weg- en groenonderhoud. Daarnaast investeert de gemeente Boxmeer komend jaar in recreatieve fietspaden, wordt de openbare verlichting deels vervangen voor LED-verlichting en het centrumplan Steenstraat-Noord verder uitgewerkt. Net als het verkeersveiligheidsplan. Duurzaamheid vinden we ook belangrijk. Zo komen er elektrische voertuigen en gaan we het fietsgebruik stimuleren. Qua ICT (met Sint Anthonis, red.) hebben we al een belangrijke slag geslagen en die denken we qua bedrijfsvoering ook nog te kunnen realiseren. Verder wordt de riolering flink aangepakt. Dat is een investering van 1,2 miljoen euro. Maar buitensporige investeringen sluiten we voorlopig uit. Het is er de tijd niet naar om gekke dingen te doen.”

Lastenverzwaring
Waar de gemeente Boxmeer vorig jaar de begroting nog moest repareren met een extra OZB-verhoging van zes procent, verzekert Ronnes dat voor 2014 de lastenstijging ‘zeer beperkt’ is. “Die is binnen het inflatiepercentage (2,7%) gebleven. We vinden het fijn dat burgers niet met forse lastenstijgingen hoeven te worden geconfronteerd.”
Ronnes tot besluit: “Ik kijk uit naar de begrotingsbehandeling (op 6 november, red.). Behalve een reactie op de begroting zullen politieke partijen die dag namelijk ook hun visie voor de komende vier jaar gaan uitdragen. En daar ben ik erg benieuwd naar.”
Meer berichten