VVD distantieert zich van uitlatingen Sijbers

  •   keer gelezen   Politiek
SINT ANTHONIS - De VVD in de gemeente Sint Anthonis neemt afstand van een publicatie in een regionaal dagblad waarin burgemeester Marleen Sijbers openlijk twijfelde aan de integriteit van de (burger)raadsleden in haar gemeente en meer specifiek VVD-commissielid Martien Rongen. "Wij zijn verrast door de actie van de burgemeester (...) en dat zij deze hele gang van zaken wil laten rusten", aldus de VVD in een persverklaring.

[image=231708]

"VVD Sint Anthonis heeft kennis genomen van het bericht in de media waarin burgemeester Marleen Sijbers van Sint Anthonis twijfelt aan de integriteit van (burger)raadsleden. Eén van de genoemde namen is Martien Rongen die bij toerbeurt als burgerraadslid vragen kan stellen tijdens commissievergaderingen. VVD Sint Anthonis heeft geen reden om te twijfelen aan de integriteit van de heer Rongen. Het bericht in de pers creëert echter een situatie waarbij de integriteit van de heer Rongen ter discussie wordt gesteld."
"Op vrijdag 11 oktober heeft burgemeester Sijbers met de heer Rongen op zijn initiatief telefonisch gesproken. Burgemeester Sijbers gaf daarbij aan dat betrokken journalist een andere tekst gebruikt zou hebben dan wat ze hem heeft verteld . Ze verzocht Rongen tevens om het eerst maar te laten rusten, waarmee hij instemde. Het neemt echter niet weg dat de indruk nu is ontstaan dat de heer Rongen niet integer zou zijn. Martien Rongen heeft in overleg met VVD Sint Anthonis besloten zijn burgerraadslidmaatschap op te zeggen. VVD Sint Anthonis betreurt deze beslissing maar heeft er gezien de ontstane beeldvorming begrip voor."

Onaangenaam verrast
"VVD Sint Anthonis is verrast door de actie van burgemeester Sijbers om niet eerst te spreken met de betrokkene, de heer Rongen. Het verbaast VVD Sint Anthonis dat burgemeester Sijbers niet eerder zo openlijk in andere situaties gesproken heeft over belangenverstrengeling bij raadsleden van andere partijen. Ter illustratie is aan te geven dat Wouter Bollen - nu VVD-wethouder - niet aanwezig was bij besluitvorming in de raad aangaande het centrumplan: om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan verliet hij de raadzaal. De heer Van Dasler - ook VVD - heeft zich een keer onthouden van stem bij een onderwerp om ook de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Het is niet altijd zo dat andere leden van de raad afwezig zijn of zich onthouden van stem bij onderwerpen waarbij ze een persoonlijk belang hebben of zouden kunnen hebben."
"De reden dat Martien Rongen als burgerraadslid zitting nam bij het onderwerp over pachtgronden ligt in het feit dat de heer Rongen daar veel kennis over heeft. Hij kan dus de juiste vragen stellen. Een burgerraadslid kan echter geen stem uitbrengen over het onderwerp. Een gemeenteraadslid kan dit wel. Martien Rongen was er als burgerraadslid en hij is geen gemeenteraadslid."

'Jammer'
"VVD Sint Anthonis vindt het jammer dat door het bewuste artikel een burgerraadslid niet meer kan functioneren. Het is volgens de partij eveneens jammer dat een burgemeester de kwestie wil laten rusten, terwijl ze juist zou moeten optreden indien het waar is dat de woorden in het artikel niet haar eigen woorden zijn."
Meer berichten