Begroting Cuijk: geen lastenverzwaring

  •   keer gelezen   Politiek
CUIJK - De gemeente Cuijk kan voor 2014 een sluitende begroting overleggen. Voor komend jaar wordt een overschot van ruim negen ton verwacht. In 2015 en 2016 krijgt Cuijk te maken met een begrotingstekort.

[image=227479]

“De OZB wordt mondjesmaat verhoogd, ter correctie van de inflatie, maar de stijging ligt lager dan vorig jaar”, vertelt wethouder financiën Jeroen Joon (VVD). “De OZB voor huurders gaat niet omhoog en ook de afvalstoffenheffing, riolering, toeristenbelasting, et cetera, stijgt niet. De hondenbelasting is zelfs helemaal afgeschaft. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat in deze tijden burgers en bedrijfsleven niet met lastenverzwaringen worden geconfronteerd. Ik denk dat de gemeente Cuijk ook in 2014, net als vorig jaar, tot de top 20 van goedkoopste gemeenten om in te leven behoort.”

‘Stofkam’
Joon geeft aan dat de gemeente Cuijk ‘met een stofkam door de cijfers is gegaan’. “Om te kijken waar we nog bezuinigingen konden realiseren. Daar is een document van 72 pagina’s uitgekomen met punten om te heroverwegen. Daar zijn A-, B- en C-adviezen uit voortgekomen. De A-voorstellen betreffen bezuinigingen op bijvoorbeeld inkoop. Daarmee besparen we ruim twee ton. De B-voorstellen vormen punten waarmee we op 7 november samen met de gemeenteraad over in discussie gaan. Je moet hierbij denken aan ‘luxe’ voorzieningen, ons subsidiebeleid, de accommodaties en bijvoorbeeld onderhoud van groen en wegen. De investeringen in bijvoorbeeld de Schouwburg en het Merletcollege zijn al begroot. De C-adviezen hebben betrekking op de transitie/AWBZ. Welke bedragen daarmee gepaard zullen gaan, is op dit moment nog niet bekend. Erin snijden zou dus niet verantwoord zijn.”

Reservepositie
“Onze weerstandspositie is goed”, doelt Joon op de 13,9 miljoen die Cuijk (als reserves) op de bankrekening heeft staan. Ruimte voor nieuw beleid is er evenwel niet. “Het overschot van 971.000 euro gaat naar de algemene reserves”, vervolgt Joon. “Belangrijk om te vermelden is dat wij in de begroting nog ruimte hebben gevonden om onderzoek te doen naar de toekomst van het centrum onder de noemer ‘Compact Centrum Cuijk’.”
Tot slot vertelt Joon dat 'collegawethouder Gerard Stoffels (ABC) begin 2014 met de raad om de tafel gaat zitten'. "Met hen willen we gaan bespreken en opnieuw bepalen hoe we het onderhoud aan de wegen en de groenvoorzieningen in de gemeente Cuijk vorm gaan geven."
Meer berichten