Boxmeer wil herindeling met Sint Anthonis

  •   keer gelezen   Politiek
BOXMEER/SINT ANTHONIS - De fracties in de gemeenteraad van Boxmeer willen een fusie van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. De lokale politieke partijen hebben onlangs hun unanieme steun uitgesproken voor een herindeling. Dat bevestigt de gemeente Boxmeer in een verklaring. De gemeente Sint Anthonis moet een definitief standpunt nog formuleren.

[image=211838]

"Een bestuurlijke samenvoeging van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis (gemeentelijke herindeling) kan op dit moment op de unanieme steun van alle fracties rekenen. Voor sommige fracties betekent dit zoals gezegd een eindfase en voor andere fracties een stap op weg naar een gemeente in het Land van Cuijk. Gezien dit brede draagvlak houdt dit voor alle fracties in dat op dit moment uitgesproken kan worden dat men in ieder geval het traject wil opstarten om de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis te gaan herindelen. Een herindeling met Sint Anthonis dient strategisch en zorgvuldig te worden aangepakt en in goede bestuurlijke overeenstemming te verlopen", luidt de verklaring de gemeente Boxmeer.

'Intensievere samenwerking'
De gemeente Sint Anthonis reageert met een korte verklaring op de eigen website: "Er zijn op dit moment samenwerkingsprocessen gaande binnen het Land van Cuijk en met buurgemeente Boxmeer. De gemeenteraad heeft deze processen altijd ondersteund en blijft dit doen. Daarmee spreekt de gemeenteraad uit dat de toekomst van de gemeente Sint Anthonis in het Land van Cuijk ligt. Hierbij past in het licht van het bovenstaande in de toekomst een intensievere samenwerking tussen onze gemeente en de gemeente Boxmeer." Als hoe intensief deze samenwerking moet worden gezien, kan een woordvoerder van de gemeente Sint Anthonis niet zeggen.

Twee meningen
"Als doel is eerder gesteld een sterk Land van Cuijk en dit kan via verschillende middelen bereikt worden. De meningen van de fracties daarover verschillen op onderdelen. Wat dat betreft zijn er twee meningen. Een aantal fracties ziet de vorming van een nieuwe gemeente Land van Cuijk als de meest verstrekkende, maar ook als meest gewenste optie die het best aansluit bij de opdracht vanuit Krachtig bestuur in Brabant. Er bestaat vooralsnog verschil van inzicht over dit als einddoel en het te volgen tijdpad. De noodzakelijkheid van een duurzame inrichting van het lokale bestuur en de relatie met de burger geven wat dat betreft spanning. Andere fracties zijn vooralsnog niet zover om de vorming van een gemeente Land van Cuijk als meest gewenste optie te beschouwen. Zij geven de voorkeur aan een herindeling met Sint Anthonis, voor sommigen een eerste stap, voor anderen als einddoel", staat verder omschreven.

Mogelijk referendum
"Bij een herindeling is het recent van de minister ontvangen beleidskader van belang. Daar moet aan voldaan worden, waarbij in het bijzonder aandacht verdient dat de burger actief betrokken moet worden bij de besluitvorming, bijvoorbeeld middels een referendum en dat de gemeente duurzaam de taken moet kunnen blijven uitvoeren", aldus de gemeenten. "Een ambtelijke samenwerking binnen een (zware) gemeenschappelijke regeling als tussenstap of als eindstation wordt afgewezen. Deze verklaring is opgesteld aan de hand van het besprokene in de werkvergadering van de gemeenteraad en zal in het overleg van de presidia van Boxmeer en Sint Anthonis op 30 september 2013 worden gedeeld. Dan vindt overleg plaats over het vervolg van dit proces. De formele en definitieve standpuntbepaling zal daarna in een openbare vergadering van de gemeenteraad op 10 oktober 2013 plaatsvinden."
Meer berichten