Nieuwjaarsrede burgemeester Hans Verheijen

  •   keer gelezen   Politiek
MILL - Tijdens de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Mill en Sint Hubert, die zondag 1 januari werd gehouden, sprak burgemeester Hans Verheijen de volgende nieuwjaarsrede.

Laat ik beginnen met u allen een goed, gezond en gelukkig 2012 te wensen!!


[image=200990]

Voor ons ligt een jaar vol verwachtingen, achter ons wederom een boeiend en bruisend jaar voor Mill en Sint Hubert.

Statistieken doen het altijd goed bij terugblikken; en Mill deed het in 2011 uitstekend. We behoorden als gemeente tot de Nationale Top 20 van meest kindvriendelijke gemeenten. Geroemd werden de variatie en hoeveelheid speelplekken, ons onderwijs, de lage criminaliteitscijfers en de hoge verkeersveiligheid.
De Brabantse Kamer van Koophandel kwalificeerde onze gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers met een fraaie 7.5 waarmee wij op de derde plaats van de provincie Brabant kwamen; Oss en Werkendam moesten wij voor ons laten.
Het KEO (kennisinstituut van de Rabo Nederland) bracht in 2011 een rapport uit over de economische ontwikkelkracht van gemeenten. Dé economische aanjager van de regio Brabant-Noordoost blijkt…… Mill en Sint Hubert met een groei van 6%. Een geweldige prestatie, niet in de laatste plaats dankzij onze ondernemers die laten zien waar ze goed in zijn; ondernemend ondernemerschap, ook in tijden van tegenwind!
En ondanks een daling in 2011 behoren we nog altijd tot de top 5 van meest veilige Brabantse gemeenten. En nog even bij veiligheid blijvend; ons brandweerkorps eindigde bij de landelijke finale op de 112-baan als zevende! Een geweldige prestatie van onze gemotiveerde brandweervrijwilligers!

Kortom, in Mill gebeurt het!

[image=200991]

Mill beweegt en ontwikkelt! De recessie in de bouw lijkt aan Mill voorbij te gaan. Kijk maar eens naar het tempo waarmee bedrijventerrein Houtspoor is gevuld, de nieuw-vestiging van garage Vloet aan de Langenboomseweg, de uitbreiding bij Fitland/Via Sana of de wegen-hoofdinfrastructuur die is aangepakt. Fase 1 van het Centrumplan Mill is op tijd opgeleverd; in 2012 gaan we Myllesweerd als ons nieuwe sociaal-culturele centrum ook daadwerkelijk beleven!
We weten in dialoog met u de juiste koers voor onze gemeente te bepalen. Ons bezuinigingstraject Op Zoek Naar Ruimte is een voorbeeld voor vele andere gemeenten. Niet overhaast maar zeer gedegen, integraal afwegend, zij we gekomen tot goed gedoceerde keuzes. Mede daardoor staat onze gemeente financieel stevig op haar benen. In het huidige tijdgewricht geen vanzelfsprekende zaak!

We lieten in 2011 de Commissaris van de Koningin kennis maken met de dynamiek van onze gemeente en de weliswaar kleine maar zeer levenskrachtige kernen. De inwoners van Wilbertoord , winnaars van de Brabantse Dorpenderby in december 2010 en Langenboom met het project Grûts op Langenbôm 2025 bewijzen dat de ontwikkelkracht van onze dorpen groot is. Samen kunnen we nog meer! Het is dat adagium waar ook wij als gemeente in 2012 aan hebben te werken. Vaker ook het initiatief bij u laten en dat krachtig ondersteunen. Meer gemeenschap en minder gemeente, in andere woorden! Een duurzaam perspectief!!

In duurzaam perspectief! De titel ook van de structuurvisie van onze gemeente. Een beeldend document dat al brainstormend met velen van u is ontstaan. Een fraai voorbeeld van dialoog met een schitterend eindproduct dat richting geeft aan de ontwikkeling van onze kansrijke gemeente. Een gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is. Met kernen waar leefbaarheid met hoofdletters wordt geschreven. Leefbaarheid, niet toevallig ook het ‘leitmotiv’ voor het Centrumplan Mill. Fase 1 is onlangs opgeleverd; het Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd. U krijgt straks de gelegenheid om even te gaan gluren bij onze buren! Geen officieel openingsmoment, dat is eerst op zaterdag 14 april als het gebouw ook in vol bedrijf is!!
En daarmee zijn we in 2012 aangekomen. Hoewel de begroting beleidsarm is zijn er voldoende ambities om ook in het nieuwe jaar Mill en Sint Hubert verder te ontwikkelen. De dialoog met u willen we verder versterken; Succes maak je immers samen! Niet toevallig is dit ook het motto van het organisatieontwikkelingstraject waarmee deze ambtelijke organisatie voorop gaat in de ontwikkeling van de nieuwe ambtelijke organisatie die Cuijk-Grave en Mill in 2014 willen neerzetten. Een klantgerichte, servicegerichte en kwalitatieve goede dienstverlener. Mill bijt het spits in 2012 reeds af!

[image=200993]

Samenwerking blijft ook in 2012 het sleutelwoord; Mill zal hierin de krachtige speler blijven die we reeds zijn. Sturend op een effectieve en succesvolle regionale samenwerking. Wan succes bereik je immers samen!
Het op een nieuwe leest schoeien van het ouderenbeleid is een belangrijke ambitie van het college. In dialoog met de KBO’s, de SWOM en individuele inwoners en deskundigen willen wij een ouderenbeleid, “overigens mag het seniorenbeleid heten?”, vormgeven dat strekt tot voorbeeld voor anderen. Ook hier geldt het adagium Meer gemeenschap, minder gemeente!
Evenzeer gaan we met de jeugd aan de slag; onze politici van de toekomst, de leden van de jeugdgemeenteraad, spelen hierin een belangrijke rol. Zij haalden maar liefst 212 kinderwensen op (u ziet ze hier achter mij) waarvan wij in 2012 er 10 van willen realiseren. Sommige zijn eenvoudig te realiseren zoals op de foto met de burgemeester, (een kinderhand blijkt dan inderdaad snel gevuld), sommige vragen meer energie zoals het organiseren van een pannakooi-toernooi. En andere wensen zijn een prachtig gebaar naar onze samenleving zoals een dagje helpen bij Aldenhorst of het kinderdagverblijf. Maar de mooiste wens is toch wel van Maaike Couwenberg uit groep 8 van de Klimop in Wilbertoord. Zij wenst dat het een leuk, vredig en gelukkig jaar wordt en dat iedereen gezond blijft. In de Koerier Mill zal in de komende weken aandacht aan de jeugdkinderwensen worden besteed.
We zijn knallend het nieuwe jaar ingegaan; laat ik tot slot van deze nieuwjaarsrede daar een knallend vervolg aan geven. U weet dat ik als voorzitter de hamer niet hanteer. Ik maak daar graag vandaag een uitzondering op. En wel om een bijzondere reden, passend bij de aanvang van een nieuw jaar. De gemeente presenteert zich namelijk in een nieuw jasje, een virtueel jasje wel te verstaan. En met een hamerslag zetten we de lancering in beweging……

[image=200992]

Virtueel is de gemeente Mill en Sint Hubert vanaf vandaag weer helemaal bij de tijd; voor u als burger een aparte rubriek Wonen en Leven, meer aandacht voor ondernemers die wij hoog in het vaandel hebben staan en een aparte tabblad voor onze gewaardeerde toeristen. Toerisme is juist het beleidsthema waarvoor we ook in 2012 financiële ruimte hebben gevonden om te investeren. Daar liggen duidelijk grote kansen voor de toekomst zoals de ondernemende herderin Marianne van Heijningen liet zien door de Plattelandsaward 2011 op haar naam te schrijven.
Meer berichten