VKP: vrees voor afkalving bezuinigingsopdracht

  •   keer gelezen   Politiek
MILL – Dat een meerderheid van de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert donderdag instemde met het collegevoorstel voor subsidiëring van de Raamovereenkomst 2012-2013 met het Regionaal Maatschappelijk Centrum (RMC) baart oppositiepartij Vier Kernen Partij (VKP) zorgen.

Met het besluit wordt namelijk de door de raad zelf in ‘Op zoek naar Ruimte’ afgesproken taakstellende bezuiniging (10 procent in 2013) terzijde geschoven. Van Kempen vreest dat het geen incident is, maar dat ook andere bezuinigingsvoorstellen zullen sneuvelen. Wat de VKP-leider betreft moet de raad de gemaakte afspraken gestand doen. “We betreuren dat het zo gelopen is. We missen een stukje creativiteit vanuit de opdracht van de raad. Dit is geen goed signaal naar andere onderwerpen met bezuinigingen waarover we nog gaan stemmen.”

[image=206930]

Ook Theo van Eenbergen (AB90) sprak zijn zorgen uit. “Blijkbaar is het belang van het RMC groter dan het belang van de bezuiniging.” Hij wees er op “dat afstand wordt gedaan van wat we afgesproken hebben”. Dat zijn fractie en ook die van CDA en Dorpslijst Langenboom uiteindelijk toch zou instemmen met het voorstel, werd ingegeven door de toelichting van wethouder Edwin van Schipstal. Die zei al bij de behandeling van de Kadernota en de begroting 2012 een ‘winstwaarschuwing’ te hebben afgegeven vanwege de verslechterde economische situatie. Hierdoor wordt een grote beroep gedaan op het RMC. Het gehanteerde tarief (78 euro per uur, all in) noemde Van Schipstal “geen buitensporig bedrag”. Hij wees er op dat bij een doorgevoerde bezuiniging de cliënten aan het einde van het jaar aan een gesloten deur zullen staan. Waarop Jo Kelleter (CDA) zei dat zijn partij “zeer tegen onze meug” instemde met het collegevoorstel voor 2012. “De werkeloosheid noopt dat mensen steun zoeken bij het RMC. Het moet niet zo zijn dat deze in oktober het loket moet sluiten.”
Meer berichten