'Maasziekenhuis' niet op de verkeersborden

  •   keer gelezen   Politiek
BOXMEER - Maasziekenhuis Pantein komt niet apart op de verkeersborden op de A73 en A77. Dat antwoordt het Boxmeerse college van B en W op vragen van de SP-fractie in Boxmeer. “Vooruitlopend op de komst van meer ziekenhuizen naar de Health Campus is besloten op te verwijzen naar Health Campus”, aldus B en W. De SP in Boxmeer had hiertoe opgeroepen omdat volgens hen de aanduiding Health Campus langs de snelweg 'niet echt duidelijk maakt dat er zich op de Health Campus ook een ziekenhuis bevindt'.

[image=173014]

"Na de aankondiging van de komst van een oncologisch instituut met aanverwante bedrijven en instellingen, in combinatie met de nieuwe locatie van het Maasziekenhuis in onze gemeente is het bestemmingsplan Sterckwijck op 22 oktober 2009 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Boxmeer", schrijft het college. "Het gebied ten zuiden van de Laan Leijdekkers is in het bestemmingsplan bestempeld als 'zorggerelateerd'. In de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxmeer op 21 april 2009 heeft het college besloten om het gebied ten zuiden van de Laan Leijdekkers, de naam 'Health Campus Boxmeer' te geven."

'H van Hospitaal'
"Met de verhuizing van het Maasziekenhuis in april 2011 moest de bewegwijzering in de gemeente Boxmeer aangepast worden. Vooruitlopend op de komst van meer ziekenhuizen naar de Health Campus is besloten om te verwijzen naar 'Health Campus'. Hierbij is bewust het internationaal erkende pictogram 'H' van 'Hospitaal' toegevoegd aan de naam, dit om te verduidelijken dat hier de ziekenhuizen van Boxmeer zijn gevestigd. Daarbij is het door plaatsgebrek op de bebording niet mogelijk alle ziekenhuizen/instanties afzonderlijk te vernoemen op de bewegwijzering."

Serviceborden
"Op verzoek van de gemeente Boxmeer zijn door Rijkswaterstaat zogenaamde serviceborden op de A73 en A77, ter plaatse van de betreffende aansluiting en afritten, geplaatst. Hierop wordt verwezen naar 'H Health Campus Boxmeer' en 'H Sterckwijck', zodat ook op de snelwegen langs de gemeente Boxmeer wordt verwezen naar de aanwezigheid van de ziekenhuizen op de Health Campus Boxmeer. Er wordt lokaal en regionaal eenduidig verwezen naar Health Campus", vult het college aan.

Bewegwijzering
B en W besluiten het schrijven met de mededeling dat momenteel de voorbereidingen worden getroffen voor het plaatsen van industriële bewegwijzering op de Health Campus en Sterckwijck zelf. Op deze bewegwijzering zullen binnen het gebied de namen van de diverse bedrijven staan.
Meer berichten