'Sober' design Niersdalbrug in Gennep

  •   keer gelezen   Politiek
GENNEP - Het college van B&W van Gennep heeft onderzoek laten doen naar een sober alternatief voor een verbinding over het Niersdal. Dit nadat de gemeenteraad afgelopen januari had besloten om de bestemmingsplanprocedure voor het project Niersdalbrug te stoppen. Aanvullend op dit besluit heeft de raad het college opdracht gegeven onderzoek te doen naar een sobere variant van het oorspronkelijke plan. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een ontwerp met een planning en een kostenraming. Het college adviseert de raad nu om dit ontwerp verder te laten uitwerken en uitvoeren.

[image=210249]

De raadscommissie Openbare ruimte en onderwijs vergadert maandag 26 maart vanaf 19.00 uur over dit onderwerp. Uiteindelijke besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 29 maart (aanvang 20.00 uur).

Eenvoudig
De eenvoudige, recreatieve verbinding over het water past binnen de regels van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Als de raad instemt met het verder laten uitwerken en uitvoeren van het ontwerp, moeten er nog wel een omgevingsvergunning en een watervergunning worden verstrekt. De verwachting is dat de vergunningen in juni ter inzage kunnen worden gelegd. Na verstrekking van de vergunningen kan worden gestart met de uitvoering van de brug. Het verbindende pad kan eventueel al eerder worden aangelegd, hiervoor is geen vergunning nodig. De uitvoering start volgens planning in augustus en kan dan gereed zijn voor het eind van het jaar.

[image=210250]
Meer berichten