Graafse werf nog niet uit gevarenzone

  •   keer gelezen   Politiek
GRAVE - De Graafse gemeenteraad stemde afgelopen vrijdag unaniem in met een gedoogvergunning voor de Scheepswerf Grave voor de bouw van twee passagiersschepen van 135 meter. Daarmee leek de redding voor de werf en de baan van tientallen werknemers in ieder geval tot 2015 gewaarborgd. De gedoogvergunning voorziet echter in een bezwaarmogelijkheid, die het hele plan in duigen kan gooien.

[image=211412]

Het behoud van de werkgelegenheid van zestig man personeel vormde voor wethouder Daandels een ‘aanmerkelijk maatschappelijk belang’ om alsnog een gedoogvergrunning voor te leggen aan de Graafse raad. Aanvankelijk ging Daandels niet akkoord met het voorstel om de bouw van twee passagiersschepen met een lengte van 135 meter (een order met een waarde van circa 40 miljoen euro, red.) toe te staan. De vergunning waarover de werf beschikt, geeft aan dat slechts boten tot maximaal 110 meter gebouwd mogen worden. Om zijn ‘houding’ te verantwoorden, haalde Daandels tijdens de raadszitting aan dat de directie van de werf qua milieu- en bestemmingsplanprocedures ‘meermaals heeft gefaald’. Nieuwe feiten, en (enige) druk van het ministerie van Economische Zaken, hebben de gemeente Grave uiteindelijk toch over de streep geholpen.

Geen champagne
Ondanks de opluchting over de ‘gedoogbeschikking’ was er na afloop niet meteen reden om de champagne te ontkurken. Tijdens de extra raadsvergadering werd duidelijk dat ‘belanghebbenden hiertegen wettelijk gezien in verweer kunnen komen en mogelijke bezwaren aanleiding kunnen geven om de beschikking in te trekken’. De werf moet zelf met een onderbouwing en milieuonderzoek komen om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan.
Bovendien heeft de Graafse raad nog geen besluit genomen over de toekomst van de scheepswerf na 2015. Werfdirecteur Robert van Kessel haalde eerder al aan dat de komst van een ‘boulevard’ voor de gemeente de ware reden is om de werf geen vergunning te verlenen. Uit het raadsvoorstel blijkt ook dat de gemeente Grave na 1 januari 2015 (vooralsnog) geen planologische medewerking zal verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan.
Meer berichten