Coalitieakkoord in Sint Anthonis

  •   keer gelezen   Politiek
SINT ANTHONIS - Informateur Ad de Kort is er, na een korte informatieronde, in geslaagd de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De nieuwe coalitie in Sint Anthonis zal bestaan uit drie partijen: Sint Anthonis Nu, VVD en Samen Welzijn.

[image=231173]

Uitgangspunt van de coalitie is daarbij de al vastgestelde begroting voor 2013. Het bestaande coalitieakkoord tussen CDA en VVD zal daarbij als uitgangspunt dienen. Over enkele, meer gevoelige, onderwerpen zijn nadere werkafspraken gemaakt binnen de coalitie, geen inhoudelijke. Er zal ruimte blijven voor onderling debat, waarbij naar elkaars argumenten wordt geluisterd om via discussie een positief eindresultaat te verkrijgen voor Sint Anthonis. Daarbij zijn de uitgangspunten: respect voor elkaars mening, onderling vertrouwen en het belang van Sint Anthonis. Dit laatste zal zwaarder wegen dan de partijbelangen.

Twee wethouders
De coalitie kiest voor twee ervaren wethouders die zonder directe relatie met hun partij zullen werken. Daarbij is de tijd tot de verkiezingen in maart 2014 tekort om onervaren wethouders het vak te laten leren. De coalitie begrijpt dat voor het goed functioneren van de gemeente Sint Anthonis er in de komende nog korte tijd veel onderwerpen ter besluitvorming moeten worden voorbereid en aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.
De twee fulltime wethouders zijn huidig demissionair wethouder Wouter Bollen en voormalig wethouder Roos Aben. In een extra raadsvergadering op 7 januari 2013 om 19.30 uur zal Roos Aben worden geïnstalleerd als nieuwe wethouder van de coalitie van Sint Anthonis Nu, VVD en Samen Welzijn.
Meer berichten