Provinciaal akkoord begroting Sint Anthonis

  •   keer gelezen   Politiek
SINT ANTHONIS - In een brief aan de gemeenteraad van Sint Anthonis heeft de provincie Noord-Brabant dat de veelbesproken en ‘beladen’ begroting voor 2013 is goedgekeurd.

Behalve de begroting is ook de meerjarenraming 2014–2016 en het dekkingsplan 2013 afgerond.
De conclusie van Gedeputeerde Staten is dat de begroting ook op termijn in evenwicht is.
VVD-wethouder Wouter Bollen (financiën) zegt blij te zijn met deze goedkeuring. “We hebben pijnlijke maatregelen moeten nemen om deze begroting sluitend te krijgen maar het college vindt dat de begroting moet kloppen, ook op langere termijn. Dat is altijd ons uitgangspunt geweest en daar gaan we ook volgend jaar weer voor.” De wethouder noemt financieel evenwicht niet alleen een vereiste van de provincie maar ook een must voor een stabiele zelfstandige gemeente.

[image=230460]

Toetsing
De provincie beoordeelt de begroting op onder meer de weerstandscapaciteit, risicofactoren, meerjarenraming en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Die beoordeling is niet alleen op financieel gebied, vanwege de economische ontwikkelingen, maar ook op het voldoen aan de regelgeving volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Het college kan nu aan de slag met de in de begroting opgenomen plannen en projecten.
Meer berichten