‘Hard werken aan traject van herstel’

  •   keer gelezen   Politiek
SINT ANTHONIS – Met een strakke begroting, een transparant beleid en een ervaren nieuwe wethouder hoopt het gemeentebestuur van Sint Anthonis een frisse doorstart te maken.

Tijd om terug te kijken is er niet. Er moet hard gewerkt worden aan een traject van herstel. “We moeten vooruit. De organisatie moet ‘in control’ komen”, zegt burgemeester Marleen Sijbers die terugblikt op een turbulente week.

[image=227444]

Worsteling
Sijbers, die in afwachting van een opvolger voor de opgestapte CDA-wethouder Jeroen Willems met VVD-wethouder Bollen de kar moet trekken, is samen met Bollen blij dat de gemeenteraad de begroting heeft vastgesteld. “Daar kunnen we enkele jaren mee vooruit. Dat hebben we echt met elkaar gedaan”, vindt Bollen.
Sijbers kijkt terug op een bewogen periode die volgens haar ‘bekentenis’ tijdens de raadsvergadering al maanden duurt. Ze zegt “vreselijk met de situatie te hebben geworsteld” om dat het in haar ogen niet goed ging. “Voor dat ik de stap naar de Commissaris van de Koningin heb gezet, heb ik een gevecht met mezelf geleverd. Ik heb zorgen gehad, twijfels en verdriet.”
Ook wethouder Bollen is het ingrijpen van ‘Den Bosch’ en het onverwachte vertrek van collega-wethouder Willems niet in de koude kleren gaan zitten. “Als mens wordt je hier door geraakt. Helaas is vorige week een persoon opgestapt. Wij hebben het niet bij elkaar kunnen houden.”

Opvolging
De burgemeester vindt dat het wegvallen van wethouder Willems niet alleen een klap is voor het CDA. “Het treft ons allemaal.” Tot haar opluchting heeft het CDA gesteld vertrouwen te hebben in de coalitie en het college. Sijbers verwacht wel dat het CDA de kandidatuur met het college zal afstemmen. “Het is aan het CDA om iemand voor te stellen. Wij zouden graag iemand hebben die ervaring heeft, zeker in deze bestuurlijk complexe situatie.”

‘Stilstand’
Van ‘stilstand’ of verloren tijd wil het college niet weten, maar wel wordt bevestigd dat de stevige contouren die voormalig gemeentesecretaris Jaap Schrik in 2009 voor de organisatie had geschetst, niet zijn uitgevoerd door de falende opvolger Ger Timmermans. Zo was de handhaving – een wettelijke taak –niet geborgd.
Bollen neemt de vaak bekritiseerde ambtelijke organisatie in bescherming. “Wij hebben de middelen en de mensen, het gaat om het systeem. Voor iedereen moet de rol en de positie helder zijn.” Dat interim-secretaris Jo Horn de dringend noodzakelijke herstructurering handen en voeten heeft gegeven en geeft, wordt door het college bevestigd. Besluitvorming wordt nu financieel en juridisch getoetst. “Maar we moeten nog een aantal slagen maken”, stelt de burgemeester. “Want het gaat erom dat diegenen die besluiten mogen en moeten nemen, voldoende duidelijkheid hebben over de consequenties van hun besluiten.”

[image=227445]

Verkiezingsitem
Dat de ondernemingsraad van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer liefst een fusie van beide gemeenten zien. Het is net als het standpunt van het college (samen naar een gemeente Land van Cuijk) een voorzet voor de gemeenteraad. “Het is wel aan de politiek om daar iets van te vinden.” De burgemeester wijst erop dat er een commissie in de maak is, die een visie gaat uitwerken waar de gemeenteraad over kan praten. Dit sluit aan bij het voorstel van de CDA-fractie tijdens de behandeling van de begroting, waarbij deze een pleidooi hield voor een afgewogen gemeentelijke visie.
Dat de zelfstandigheid van Sint Anthonis inzet zal worden van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, lijkt onvermijdelijk. De VVD heeft bij herhaling aangedrongen op samengaan met Boxmeer. Sijbers vindt dat zorgvuldigheid vereist is. “Laten we daar niet op vooruit lopen. Want het uitwerken van een visie kan een jaar duren, maar misschien ook wel drie jaar.”
Meer berichten