Raad Boxmeer stemt in met begroting 2013

  •   keer gelezen   Politiek
BOXMEER - De Boxmeerse gemeenteraad heeft vanavond unaniem ingestemd met de begroting voor 2013. "Het gaat financieel bezien goed met de gemeente Boxmeer, maar het gaat ons niet voor de wind", aldus wethouder financiën Erik Ronnes (CDA).

[image=227187]

De begroting voor 2013 kent weinig verrassingen. Wel gaf Ronnes bij zijn betoog aan dat een eerste doorrekening van de nieuwe kabinetsplannen leidt tot een extra korting van overheidsgelden richting de gemeente Boxmeer van één tot 1,3 miljoen euro. Ronnes: "Maar die extra korting gaat pas in 2015 in. We gaan daar echter niet op wachten, maar willen hier zo snel mogelijk op anticiperen."

Samenwerking
Burgemeester Karel van Soest benadrukte dat overleg over een herindeling met de gemeente Sint Anthonis drukgaande is. "Dinsdag komen beide colleges van B en W wederom bij elkaar om de notitie van de werknemersraden (om beide gemeenten per 1 januari 2014 te laten fuseren, red.) te bespreken", zei Van Soest, die aangaf vol in te willen zetten op samenwerking binnen het Land van Cuijk.

Algemene Beschouwingen
Wethouder Jos de Graaf (CDA) benadrukte dat de eerste schop van het oncologisch ziekenhuis Hansa op korte termijn de grond in gaat. De Algemene Beschouwingen in Boxmeer verliepen in een goede sfeer. Het kwam korte tijd tot een woordenwisseling tussen fractievoorzitter Maarten Wiggers de Vries (PK) en wethouder Willy Hendriks (LOF) over de leefbaarheid in de Boxmeerse kernen. "U liegt", stelde Hendriks. "U moet namelijk wel blind, zo niet heel slechtziend, zijn om niet te zien dat er volop wordt geïnvesteerd in leefbaarheid in de kerkdorpen."
Meer berichten