Rijksmonument De Hoop in Beers blijft in tact

  •   keer gelezen   Politiek
BEERS - Afgelopen zomer besloot het Cuijkse college van B en W molen De Hoop in Beers te verkopen aan Aannemersbedrijf (Bert) Claassen uit Beers. Op vrijdag 26 oktober vond de eigendomsoverdracht van dit Rijksmonument plaats. De gemeente is verheugd dat, met het vinden van een koper, het behoud van dit Rijksmonument is gewaarborgd.

[image=226919]

De kopers hebben de intentie uitgesproken om van de locatie een woonbestemming te maken. Het Rijksmonument ‘de Hoop’ wordt hierbij in stand gehouden en gedeeltelijk gerestaureerd. De gemeente zal zoveel mogelijk meewerken aan het realiseren van de bestemming ‘wonen’. In afwachting van de procedure die hiervoor doorlopen moet worden, is met kopers afgesproken dat zij in 2012 beginnen met de noodzakelijke herstelwerkzaamheden om verder verval van de molen te voorkomen.

Herbouw
De molen hoeft niet meer als draaiende molen hersteld te worden. De wieken worden bijvoorbeeld niet meer aangebracht. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft geadviseerd de molen te herbouwen in de staat van de periode tussen 1960 en 1978. Bij de gemeentewerf in Beers ligt nog een aantal onderdelen van de molen. De meeste onderdelen zullen bij de restauratie van de molen opnieuw worden gebruikt. De herbouw- en restauratiewerkzaam-heden kunnen gefaseerd worden uitgevoerd. Uiteraard vinden deze werkzaamheden plaats in overleg met gemeente en Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Meer berichten