Cuijkse Stier voor Michiel van Veen

  •   keer gelezen   Politiek
CUIJK - Michiel van Veen, oud-wethouder van de gemeente Cuijk, heeft vanavond de Cuijkse Stier gekregen. Dit gebeurde tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Cuijk, waarbij ook stil werd gestaan bij zijn afscheid als wethouder financiën, economie en sport. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van burgemeester Wim Hillenaar.

[image=195128]

Michiel van Veen was raadslid van de gemeente Cuijk van 30 mei 2002 tot 12 april 2010. Hij was lid van de commissie Grondgebiedzaken van 2002 tot 2006. Van 2006 tot 2010 was hij lid van de commissie Bestuur en voorzitter van de commissie Ruimte. Daarna werd hij wethouder van de gemeente Cuijk. Op 12 september jl. werd hij rechtstreeks gekozen als lid van de Tweede Kamer namens de VVD. Zijn werkzaamheden als wethouder van deze gemeente zijn beëindigd en hij zet zijn politiek-bestuurlijke carrière voort in Den Haag.
Als wethouder had Michiel van Veen een groot aantal onderwerpen en thema’s in zijn portefeuille, zoals Sport, Economische Zaken, Financiën, Grondbedrijf en eigendommen, Inkoop/aanbestedingen, Automatisering en Informatievoorziening, Bestuurlijke vernieuwing en cultuurverandering, Vluchtelingenbeleid, Accommodatiebeleid en Bedrijfsvoering. Ook hield hij zich bezig met de projecten Dommelsvoort, Bezuinigingen en Vastgoedautomatisering. Tevens was hij eerste locoburgemeester van de gemeente Cuijk.

Constructief
Als raadslid dwong hij respect af, door op een positief kritische constructieve wijze vanuit de oppositie het beleid van het college van B en W aan de kaak te stellen. Welbespraakt en met een scherpe redeneertrant. Als wethouder toonde hij daadkracht, nam initiatieven op tal van terreinen zoals de sport, de recreatieve voorzieningen en de economische ontwikkelingen van Cuijk evenals vertegenwoordigde hij de gemeenten in tal van lokale en regionale overleggen. "Michiel van Veen heeft de gemeente Cuijk in positieve zin op de kaart gezet, als raadslid en als wethouder", aldus de gemeente Cuijk.
Meer berichten