Boxmeer: snel samenwerken met St Anthonis

  •   keer gelezen   Politiek
BOXMEER - De gemeente Boxmeer zet haast achter een samenwerking met de gemeente Sint Anthonis. Het Boxmeerse college van B en W wil dat de gemeenteraad op donderdag 11 oktober akkoord gaat met een collegevoorstel om op korte termijn een intentieverklaring op te stellen waarin de colleges van beide gemeenten zich uitspreken voor het samenvoegen van de gemeentelijke organisaties tot één ambtelijke organisatie.

[image=211838]

De gemeente Boxmeer wil voor 1 januari 2013 een plan van aanpak aanbieden aan beide gemeenteraden. Daarnaast is het streven om de nieuwe (ambtelijke) organisatie per 1 januari 2014 te implementeren.
De gemeente Boxmeer is van mening dat aanvullend onderzoek door de gemeente Sint Anthonis overbodig is 'omdat er al zoveel bestudeerd is' en 'lopende processen (één ambtelijke organisatie van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill, red.) niet zomaar kunnen worden stilgelegd'.

Haalbaarheid
"Alleen door slagvaardig en intensief in vorengeschetste zin samen te werken is het nog haalbaar door te groeien naar het overeengekomen model in het Graafs Manifest dat duidelijkheid geeft over de haalbaarheid van één organisatie(vorm) in 2015. De notitie 'Uitvoering Graafs Manifest' dat door het Coördinatie Overleg is opgesteld en door de 5
gemeenteraden is vastgesteld dient bij de verdere uitwerking als leidraad gebruikt te worden", aldus de gemeente Boxmeer. "Voor een dergelijke belangrijke stap is het gewenst dat beide raden zich daar achter kunnen scharen en in gelijke bewoordingen de onderscheidene colleges uitnodigen de hierboven genoemde stappen in de aangegeven termijn te zetten."

Behandeling
Gedeputeerde Staten van de provincie Brabant komen dinsdag 25 september bijeen om een besluit te nemen over de adviezen uit het rapport 'Veerkrachtig Bestuur in Noordoost-Brabant'. Daarin wordt onder andere gepleit voor de totstandkoming van twee gemeenten (Cuijk-Grave-Mill en Boxmeer-Sint Anthonis) in het Land van Cuijk.
Meer berichten