Sint Anthonis neemt de tijd

  •   keer gelezen   Politiek
SINT ANTHONIS – Het bestuur van de gemeente Sint Anthonis trekt vier tot zes maanden uit om tot een standpunt te komen welke vorm van samenwerking de toekomst van de gemeente het beste garandeert.

“We moeten een aantal scenario’s bekijken. Daarbij moeten we kijken naar de belangen van onze gemeente op de korte en langere termijn. Dit is het moment dat je komt tot een compleet plaatje”, stelt burgemeester Marleen Sijbers.
Met Boxmeer wordt al samengewerkt op het gebied van Sociale Zaken en ICT. “En dat wordt onveranderd voortgezet”, zegt wethouder Jeroen Willems. Verdergaande samenwerking met Boxmeer staat nu even in de ‘hold’ ondanks de ‘aansporing’ van burgemeester Karel van Soest in een commissievergadering in Boxmeer, om er meer vaart achter te zetten. Betrouwbare bronnen melden overigens dat de buitendiensten van Boxmeer en Sint Anthonis per 1 januari worden samengevoegd (red).

Draagvlak
Het college zoekt naar draagvlak voor de omvang en vorm van verdere samenwerking. Het idee is om drie à vier scenario’s uit te werken, waaronder een 0-scenario (op huidige voet verder, red.), (verregaande) samenwerking met Boxmeer en aansluiten bij Cuijk, Grave en Mill.
Jo Horn, die begin juli werd aangesteld als tijdelijk gemeentesecretaris / directeur is door het college belast met het uitwerken van de varianten. “We zitten in een cruciale fase in het bestaan van de gemeente Sint Anthonis. Het sluit aan bij het rapport ‘Krachtig bestuur in Brabant’, waarin de provincie alle gemeenten oproept om zich te bezinnen op de toekomst.”
De voorzet van Horn moet het fundament vormen voor een brede discussie over de toekomst van Sint Anthonis en de mogelijkheden van samenwerking, waar de gemeenteraad in juli per motie om had gevraagd. “Als je tot verregaande samenwerking over gaat, dan ga je ook over naar een nieuwe organisatie”, stelt de secretaris die daarbij aangaf dat de kwetsbaarheid van een kleine gemeente op sommige terreinen groot is.
‘Zorgvuldigheid’ is volgens Horn het sleutelwoord. “Het is zaak om de voors en tegens van de verschillende scenario’s voor te leggen aan de bevolking en de gemeenteraad. Niet dat achteraf wordt gezegd; u hebt het overhaast gedaan”, aldus Horn. Ook het personeel (OR) wordt om een advies gevraagd.
Meer berichten