Extra commissievergadering over De Weijer

  •   keer gelezen   Politiek
BOXMEER - De gemeente Boxmeer houdt maandag 10 september 2012 om 19.30 uur een extra vergadering van de commissie Inwoners over de commerciële exploitatie van SCC De Weijer. De besluitvorming hierover is voorzien voor de raadsvergadering van 13 september 2012.

[image=216731]

Tijdens de commissievergadering wordt het plan van de initiatiefnemers Kissels/Linders besproken. Wethouder Hendriks geeft tevens een toelichting op de verhuurprijs van ruim 110.000 euro die wordt gevraagd aan de nieuwe huurders. Tevens wordt twee ton gereserveerd om de personele verplichtingen aan de (oude) stichting De Weijer af te handelen.
Voor een commerciële exploitatie van SCC De Weijer is tevens een bestemmingsplanherziening nodig. Deze procedure is al op 26 juli opgestart.
Meer berichten